2

Print
8412 Rate this article:
3.0
LIÊN KẾT KHÁC
Nhiều đề tài nghiên cứu cơ bản của các cán bộ, giảng viên Đại học Đà Nẵng được Quỹ Nafosted tuyển chọn tài trợ

25/01/2023

Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia (National Foundation for Science and Technology Development-Nafosted) vừa công bố Danh mục các đề tài nghiên cứu cơ bản (NCCB) thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật (KHTN&KT) và lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) được tuyển chọn tài trợ, trong đó có 08 đề tài nghiên cứu của các cán bộ, giảng viên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN). 

Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Lâm Đồng năm 2023

13/01/2023

Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Lâm Đồng năm 2023

Đầu tiên2345791011Cuối cùng