LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Print
85 Rate this article:
No rating