LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo kết quả Danh sách ứng viên đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2015

Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng đã tiến hành các phiên họp vào ngày 07/7/2015 và ngày 08/7/2015 để thẩm định, đánh giá hồ sơ; nghe các ứng viên báo cáo và thẩm định trình độ ngoại ngữ của các ứng viên.

Căn cứ trên kết quả chấm điểm và bỏ phiếu tín nhiệm cho từng ứng viên, Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng thông báo danh sách ứng viên được đề nghị các Hội đồng chức danh Giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2015 gồm các ông/bà có tên tại đây (file đính kèm).

Nếu các cá nhân, tổ chức có ý kiến, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các ứng viên trên thì xin vui lòng liên hệ với HĐCDGS cơ sở ĐHĐN qua số điện thoại 0511.3824787 hoặc thư điện tử qua địa chỉ bankhcnmt@ac.udn.vn trước ngày 17/7/2015.

Print
378 Rate this article:
No rating