LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo số 03/TB-HĐGSCS của Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng

Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo Danh sách ứng viên thuộc ĐHĐN đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2019.

Xem tại đây

Print
350 Rate this article:
1.0