LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo số 1 về việc tổ chức “Hội thảo Khoa học quốc gia Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm lần thứ X, năm 2023”

Nhằm mục đích công bố những kết quả mới nhất trong nghiên cứu, giảng dạy, chuyển giao công nghệ và tăng cường trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học trẻ thuộc các cơ sở giáo dục đại học đào tạo sư phạm và các cơ sở giáo dục đại học khác trên toàn quốc, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng vinh dự đăng cai tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm lần thứ X, năm 2023. Thông tin tóm tắt về Hội thảo như sau:

1. Nội dung của Hội thảo

Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu mới trong các lĩnh vực sau:

- Khoa học Tự nhiên;

- Khoa học Xã hội và Nhân văn;

- Khoa học Giáo dục.

2. Đối tượng tham gia viết bài

Các nhà khoa học trẻ đang công tác tại các Trường Đại học Sư phạm, Viện nghiên cứu và các cơ sở giáo dục đại học khác.

Lưu ý: Tác giả liên hệ và tác giả đứng đầu trong bài báo gửi đến Hội thảo không quá 35 tuổi.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian: 02 ngày, ngày 08 và 09/9/2023.

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, số 459 Tôn Đức Thắng, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Thông tin chi tiết về Thư mời viết bài Hội thảo tại link:

https://ued.udn.vn/thong-bao/thong-bao-so-1-ve-viec-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-gia-can-bo-tre-cac-truong-dai-hoc-su-pham-lan-thu-x-nam-2023-1021.html

Tin từ Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN

Print
97 Rate this article:
2.0