LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo về việc mời tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021, Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và thành phố Đà Nẵng lần thứ 16

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng thông báo mời hưởng ứng, tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và và thành phố Đà Nẵng lần thứ 6.

Nội dung, Thể lệ, Giải thưởng và thông tin chi tiết vui lòng xem Công văn số 149/LHH dưới đây.

 

Print
201 Rate this article:
No rating