LIÊN KẾT KHÁC

Thống kê các Hội nghị, hội thảo Đại học Đà Nẵng tổ chức trong năm 2019

Trong năm 2019, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức nhiều Hội nghị, hội thảo cấp quốc gia và quốc tế:

 


 

Print
224 Rate this article:
No rating