LIÊN KẾT KHÁC

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN phối hợp với Vụ Công nghệ cao-Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo về AI và khoa học vũ trụ

Ngày 24/8, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN phối hợp với Vụ Công nghệ cao - Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và KHCN vũ trụ.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ triển khai Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển ứng dụng AI và KHCN vũ trụ đến năm 2030, qua đó tăng cường trao đổi thông tin, nắm bắt cơ hội và hợp tác thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng trong các cơ sở giáo dục ĐH.


Toàn cảnh Hội thảo 

Tham dự Hội thảo có TS. Trần Anh Tú-Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ KHCN; TS. Nguyễn Lê Hùng-Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ KHCN; PGS.TS. Đào Ngọc Chiến-Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; TS. Nguyễn Linh Nam-Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp và các phòng, khoa, trung tâm của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN.


TS. Trần Anh Tú-Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ KHCN báo cáo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe và thảo luận các nội dung về Chiến lược nghiên cứu, phát triển AI và KHCN vũ trụ đến năm 2030 do TS. Trần Anh Tú-Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ KHCN báo cáo chuyên đề.

Chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 27/QĐ-TTg (ngày 26/01/2021), theo đó xác định rõ mục tiêu “Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, đưa AI trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của Việt Nam trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0; đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng AI trong khu vực ASEAN và thế giới”.


PGS.TS. Đào Ngọc Chiến-Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm Nhà nước báo cáo

Quan điểm chỉ đạo của Chiến lược thể hiện tầm nhìn, thống nhất nhận thức và hành động về vai trò AI là lĩnh vực công nghệ nền tảng của Cách mạng 4.0, “góp phần quan trọng tạo bước phát triển đột phá về năng lực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững”.

Do đó cần “kế thừa và phát huy những thành tựu mới nhất của nhân loại, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI gắn với các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phát triển KHCN; phát huy tiềm năng của doanh nghiệp, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực; từng bước nhận chuyển giao, làm chủ, tiến tới sáng tạo công nghệ”.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận 

Đại diện các nhà khoa học, giảng viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN đã báo cáo một số kết quả nghiên cứu, đề xuất ý tưởng và giải pháp để nhận diện nhu cầu, tình hình thực tiễn để có định hướng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng hiệu quả AI và KHCN vũ trụ trong thời gian đến với vai trò gắn kết giữa “3 nhà” (Nhà nước-Nhà trường-Nhà doanh nghiệp).


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

Để phát triển hệ sinh thái cho nghiên cứu, ứng dụng AI cũng như từng bước đưa tri thức KHCN về vũ trụ vào các cơ quan, trường học và doanh nghiệp, cần ưu tiên đầu tư để đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là đối với các ngành đào tạo mới, có tính chất đột phá, mũi nhọn; đa dạng hóa truyền thông để thúc đẩy, truyền cảm hứng cho cộng đồng khoa học và giới trẻ hướng sự quan tâm đối với lĩnh vực tiên tiến này, đại diện Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN đề xuất.

Tin từ Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Ảnh: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN

Print
166 Rate this article:
No rating