LIÊN KẾT KHÁC
12

Tin tức

Nâng cao năng lực quản trị đại học trong kỷ nguyên số để phát triển bền vững

Vừa qua, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo quản trị đại học đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.


Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Nhà trường và các đơn vị 

Tham dự Hội nghị có TS. Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời làm Diễn giả chính; PGS.TS. Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng VKU; PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng trường VKU; đại diện lãnh đạo trong Ban Giám hiệu, các phòng, khoa, trung tâm cùng hơn 200 cán bộ, giảng viên của Nhà trường.

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp

Hiệu trưởng VKU phát biểu 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng VKU đã nêu bật mục đích, ý nghĩa của Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, quản lý, từ đó đổi mới, áp dụng các phương thức, kinh nghiệm quản trị đại học tiên tiến để phát triển các đơn vị trong Nhà trường nói riêng, VKU nói chung theo mục tiêu phát triển bền vững.

TS. Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng
Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu 

Với sứ mệnh, tầm nhìn là một trường đại học đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và kinh tế số với khát vọng cung cấp nguồn nhân lực số cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng như cả nước, VKU luôn chú trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất, ổn định tổ chức và phát triển toàn diện các mặt công tác, từ đó đạt được những thành quả quan trọng, tạo tiền đề cho phát triển vững chắc trong thời gian đến, PGS.TS. Huỳnh Công Pháp cho biết.


Trao lưu niệm giữa lãnh đạo VKU và diễn giả

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe, thảo luận và cùng trao đổi các báo cáo chuyên đề của TS. Lê Doãn Hợp về tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đến phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung, các trường đại học nói riêng, trong đó có vấn đề đổi mới quản trị đại học và nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý của đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới.


Hội thảo góp phần nâng cao nhận thức, năng lực
lãnh đạo, quản lý, đổi mới quản trị đại học 

Theo TS. Lê Doãn Hợp, toàn cầu hoá là một trong những đặc trưng của thời đại công nghệ 4.0, theo đó trọng tâm có 05 nội dung cốt lõi: Công dân toàn cầu; Nhân lực toàn cầu; Thị trường toàn cầu; Doanh nghiệp toàn cầu và Ngôn ngữ toàn cầu.

Cán bộ lãnh đạo quản lý các trường đại học cần “dám nghĩ, dàm làm, dám chịu trách nhiệm”, nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh trong công tác; không ngừng trau dồi, cập nhật tri thức, kỹ năng, phương pháp và nhất là tư duy đổi mới sáng tạo trong thực tiễn, vận dụng đóng góp tích cực trong quản lý, lãnh đạo và hoạt động chuyên môn để phát triển Nhà trường, đơn vị.

Tin Trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn
Và Trung tâm TT-HL&Truyền thông ĐHĐN

Print
478 Rate this article:
No rating