LIÊN KẾT KHÁC
12

Tin tức

Đại học Đà Nẵng giới thiệu Bản tin định kỳ-Newsletter số 3 năm 2021

Nhằm tiếp tục gắn kết, phục vụ cộng đồng, tăng cường hiệu quả thông tin truyền thông về giáo dục đào tạo, góp phần nâng cao uy tín, học hiệu của Đại học Đà Nẵng, Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông trân trọng giới thiệu Bản tin định kỳ số 3 năm 2021 (Newsletter No.3 UD-2021).

Kính mời xem Bản tin tại đây

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
315 Rate this article:
No rating