Tin tức

Hội thảo Khoa học Quốc gia “Nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước”: Sứ mệnh đóng góp phát triển vùng và đất nước

Ngày 23/9, Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Trường Đại học Sư Phạm-ĐHĐN tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề: “Nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước”.


Toàn cảnh Hội thảo 

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, PGS.TS. Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo ĐHĐN và các trường ĐH thành viên của ĐHĐN cùng gần 100 nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên từ các trường ĐH, viện nghiên cứu trong cả nước.


PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh-P. Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN phát biểu 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN nêu bật bối cảnh, ý nghĩa của Hội thảo, đặc biệt trong xu thế dòng chảy hội nhập với Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 và đổi mới sáng tạo đặt ra nhiều thách thức trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong đó đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành sứ mệnh quan trọng của giáo dục ĐH tạo nên động lực mới cho hội nhập, phát triển bền vững.


PGS.TS. Vũ Văn Phúc- P.Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Trung ương phát biểu tham luận 

Diễn đàn là cơ hội kết nối mạng lưới các nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý, chuyên gia uy tín để chia sẻ mối quan tâm, nhận diện thách thức và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực để phát triển đất nước,  PGS.TS. Ngô Văn Hà - Trưởng khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN chia sẻ.


Các đại biểu thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp có cơ sở khoa học, thực tiễn

Các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận của PGS.TS. Vũ Văn Phúc- Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Trung ương với chủ để “Thống nhất nhận thức và giải pháp thực hiện đột phá chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng” đề xuất 05 giải pháp đột phá chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.


Các phiên thảo luận tập trung 02 chủ đề Nguồn nhân lực và Động lực phát triển 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ cơ hội, thách thức, từ đó đề xuất nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.


Tặng hoa các đơn vị đồng tổ chức 

Hội thảo đã có 152 báo cáo khoa học, tham luận của gần 200 tác giả/nhóm tác giả đến từ 60 trường ĐH, học viện/viện nghiên cứu, qua đó tuyển chọn 112 bài đăng trên Kỷ yếu.

Chủ đề Nguồn nhân lực có 63 báo cáo/tham luận tiếp cận trên nhiều khía cạnh kinh tế, văn hoá, lịch sử, triết học và quán triệt, thống nhất quan điểm sâu sắc, toàn diện theo Đại hội XIII của Đảng;


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

Chủ đề Động lực phát triển đất nước có 49 bài báo cáo/tham luận nhấn mạnh quan điểm, đường lối, chính sách và cơ chế phát triển động lực về văn hoá, con người; giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, đặc biệt phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tinh thần yêu nước và ý thức tự lực tự cường trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tin Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN

và Trung tâm TT-HL&Truyền thông ĐHĐN

Print
824 Rate this article:
No rating