Thư mời viết bài tham gia Hội thảo Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững lần thứ 4 (ATCESD 2024)

Hội thảo Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển  bền vững lần thứ 4 (The 4th Conference on Advanced Technology in Civil Engineering towards Sustainable Development - ATCESD 2024) được kế hoạch tổ chức từ ngày 9-10 tháng 11 năm 2024 tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

Hội thảo tập trung vào 5 chủ đề chính, Kỹ thuật dân dụng & địa kỹ thuật, Vật liệu & kết cấu tiên tiến, Quy hoạch & quản lý xây dựng, Kiến trúc, Thủy lực, thủy văn & môi trường, là một hoạt động mang tính chất thường niên của nhóm ngành xây dựng của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, và là nơi gặp gỡ, giao lưu trao đổi học thuật, tăng cường hợp tác và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao và giới thiệu công nghệ, các giải pháp thiết kế và xây dựng tiến góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững của đất nước.

Ban tổ chức kính mời các nhà khoa học, các học giả, chuyên gia và bạn bè đồng nghiệp tham gia viết bài cho Hội thảo với các mốc thời gian như sau:

- Hạn cuối nộp tóm tắt hoặc bài báo toàn văn: 01/09/2024

(Hạn chót nộp tóm tắt đối với tác giả chỉ trình bày báo cáo hoặc bài báo toàn văn đối với tác giả trình bày báo cáo và xuất bản)

- Thông báo chấp nhận tóm tắt hoặc bài báo toàn văn: 30/09/2024

- Hạn cuối đăng ký sớm: 06/10/2024

- Hạn cuối nộp bài báo hoàn chỉnh: 06/10/2024

Bài báo sau khi phản biện và chấp nhận sẽ được phát hành vào Vol.22, No. 10B và Vol. 22, No. 10C năm 2024 của Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng (https://jst-ud.vn/jst-ud).

Ngoài ra Ban tổ chức cũng kính mời các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học trong và ngoài nước tham gia triển lãm các thành tựu khoa học, công nghệ và quảng cáo sản phẩm công nghệ tại Hội thảo. Thông tin chi tiết xin liên hệ Ban tổ chức qua địa chỉ email atcesd2024@dut.udn.vn hoặc website https://atcesd2024.dut.udn.vn/call-for-sponsorship.   

Thể lệ đăng ký và chi phí tham dự Hội thảo được quy định tại: https://atcesd2024.dut.udn.vn/registration.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ban Thư ký Hội thảo (PGS.TS. Phan Hoàng Nam; Email: atcesd2024@dut.udn.vn; điện thoại: 0931.225.799).