ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Hướng dẫn đăng ký, kê khai, quyết toán thuế TNCN

15/04/2020

Hướng dẫn đăng ký, kê khai, quyết toán thuế TNCN

Quy trình thanh toán, tạm ứng