ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Hướng dẫn thanh toán mua sắm, sửa chữa tài sản thường xuyên dưới 5 triệu đồng

31/12/2020

Hướng dẫn thanh toán mua sắm, sửa chữa tài sản thường xuyên dưới 5 triệu đồng

Quy trình thanh toán, tạm ứng

Hướng dẫn thanh toán hỗ trợ CBVC tham dự hội thảo, hội nghị khoa học được tổ chức ở nước ngoài

31/12/2020

Hướng dẫn thanh toán hỗ trợ CBVC tham dự hội thảo, hội nghị khoa học được tổ chức ở nước ngoài

Quy trình thanh toán, tạm ứng

Hướng dẫn thanh toán hỗ trợ CBVC tham dự hội thảo, hội nghị khoa học được tổ chức trong nước

31/12/2020

Hướng dẫn thanh toán hỗ trợ CBVC tham dự hội thảo, hội nghị khoa học được tổ chức trong nước

Quy trình thanh toán, tạm ứng

Hướng dẫn thanh toán tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại ĐHĐN

31/12/2020

Hướng dẫn thanh toán tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại ĐHĐN

Quy trình thanh toán, tạm ứng

Hướng dẫn thủ tục tạm ứng

31/12/2020

Hướng dẫn thủ tục tạm ứng

Quy trình thanh toán, tạm ứng

1234