ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Hướng dẫn đăng ký, kê khai, quyết toán thuế TNCN

15/04/2020

Hướng dẫn đăng ký, kê khai, quyết toán thuế TNCN

Quy trình thanh toán, tạm ứng

Hướng dẫn thanh toán mua sắm, sửa chữa tài sản thường xuyên từ 20 triệu đến dưới 100 triệu đồng

29/03/2020

Hướng dẫn thanh toán mua sắm, sửa chữa tài sản thường xuyên từ 20 triệu đến dưới 100 triệu đồng

Quy trình thanh toán, tạm ứng

Hướng dẫn thanh toán tiền xăng, phí, lệ phí cầu đường, sân bay, bến bãi

15/04/2014

Hướng dẫn thanh toán tiền xăng, phí, lệ phí cầu đường, sân bay, bến bãi

Quy trình thanh toán, tạm ứng

Quy trình tổng quát

20/03/2014

Quy trình tổng quát

Quy trình thanh toán, tạm ứng

1234