ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Hướng dẫn thanh toán tiền dịch vụ công cộng, thông tin tuyên truyền, liên lạc

STT Nội dung thực hiện Đơn vị liên quan Biểu mẫu

1.

Bộ chứng từ bao gồm:
-Giấy báo hoặc hóa đơn nếu có
-Bảng kê thanh toán/Giấy đề nghị thanh toán
*Lưu ý:
-Đối với trường hợp chưa có hóa đơn thì sau khi thanh toán, Văn phòng có trách nhiệm chuyển hóa đơn tài chính về cho Ban KHTC
- Văn phòng -Giấy đề nghị thanh toán 

2.

Phương thức thanh toán:
- Thanh toán chuyển khoản

 

 

 

Print
6660 Rate this article:
4.3