ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Hướng dẫn thanh toán tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước

Hướng dẫn thanh toán tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước

STT Nội dung thực hiện Đơn vị liên quan Biểu mẫu

1.

Bộ chứng từ bao gồm:
- Kế hoạch và dự trù kinh phí được lãnh đạo Ban Kế hoạch - Tài chính (KHTC) kiểm duyệt và thủ trưởng phê duyệt
- Thanh toán in, mua tài liệu trên cơ sở chứng từ hợp lý, hợp lệ theo dự trù được duyệt - tham khảo theo mục   Hướng dẫn thanh toán mua sắm văn phòng phẩm
- Chi thù lao viết bài đăng trong kỷ yếu, chi bồi dưỡng báo cáo tham luận: Giấy nhận tiền ghi rõ số CMND
- Chi bồi dưỡng cho ban tổ chức:
  + Quyết định thành lập Ban tổ chức
  + Danh sách nhận tiền
- Các chi phí khác: yêu cầu đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ
- Cán bộ đề nghị thanh toán -Giấy đề nghị thanh toán

2.

Phương thức thanh toán:
- Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo tính chất công việc

 

 

 

Giấy đề nghị thanh toán 

 

 

Print
5941 Rate this article:
No rating