LIÊN KẾT KHÁC

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

( Cập nhật đến ngày 04/8/2022 )

 Tên chương trình đào tạo
Tổ chức đánh giá
Thời điểm đánh giá ngoài
Kết quả đánh giá
Giấy chứng nhận

Ngày cấp

Giá trị đến

Chứng nhận

CLC PFIEV ngành Kỹ thuật cơ khí-chuyên ngành SX tự động

CTI-ENAEE

2022

Đạt

Đang chờ Giấy chứng nhận

CLC PFIEV ngành Kỹ thuật điện-chuyên ngành Tin học công nghiệp

CTI-ENAEE

2022

Đạt

Đang chờ Giấy chứng nhận

CLC PFIEV ngành Công nghệ thông tin-chuyên ngành Công nghệ phần mềm

CTI-ENAEE

2022

Đạt

Đang chờ Giấy chứng nhận

Chương trình tiên tiến ngành Điện tử - Viễn thông

AUN-QA

2022

Đạt

13/06/22

12/06/27

Xem tại đây

Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng và IoT

AUN-QA

2022

Đạt

13/06/22

12/06/27

Xem tại đây

Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

AUN-QA

2022

Đạt

13/06/22

12/06/27

Xem tại đây

Quản lý công nghiệp

AUN-QA

2022

Đạt

13/06/22

12/06/27

Xem tại đây

Giáo dục Chính trị

VU-CEA

2022

Đạt

24/04/22

24/04/27

Xem tại đây

Giáo dục Tiểu học

VU-CEA

2022

Đạt

24/04/22

24/04/27

Xem tại đây

Sư phạm Lịch sử

VU-CEA

2022

Đạt

24/04/22

24/04/27

Xem tại đây

Ngân hàng

AUN-QA

2021

Đạt

27/09/21

26/09/26

Xem tại đây

Tài chính doanh nghiệp

AUN-QA

2021

Đạt

27/09/21

26/09/26

Xem tại đây

Quản trị khách sạn

AUN-QA

2021

Đạt

27/09/21

26/09/26

Xem tại đây

Sư phạm tiếng Anh

AUN-QA

2021

Đạt

27/09/21

26/09/26

Xem tại đây

Tâm lý học

VU-CEA

2021

Đạt

26/05/21

26/05/26

Xem tại đây

Công nghệ Sinh học

VU-CEA

2021

Đạt

26/05/21

26/05/26

Xem tại đây

Công nghệ thông tin

VU-CEA

2021

Đạt

26/05/21

26/05/26

Xem tại đây

Kỹ thuật Cơ khí - Chuyên ngành Cơ khí Động lực

AUN-QA

2020

Đạt

30/11/20

29/11/25

Xem tại đây

Kỹ thuật Cơ điện tử

AUN-QA

2020

Đạt

30/11/20

29/11/25

Xem tại đây

Kỹ thuật Công trình Xây dựng

AUN-QA

2020

Đạt

30/11/20

29/11/25

Xem tại đây

Công nghệ thực phẩm

AUN-QA

2020

Đạt

30/11/20

29/11/25

Xem tại đây

Sư phạm Vật lý

AUN-QA

2018

Đạt

20/12/19

19/12/24

Xem tại đây

Kiểm toán

AUN-QA

2019

Đạt

10/11/19

09/11/24

Xem tại đây

Kinh doanh quốc tế

AUN-QA

2019

Đạt

10/11/19

09/11/24

Xem tại đây

Marketing

AUN-QA

2019

Đạt

10/11/19

09/11/24

Xem tại đây

Ngôn ngữ Anh

AUN-QA

2019

Đạt

10/11/19

09/11/24

Xem tại đây

Quản trị kinh doanh

AUN-QA

2019

Đạt

21/03/19

20/03/24

Xem tại đây

Kế toán

AUN-QA

2019

Đạt

21/03/19

20/03/24

Xem tại đây

Quốc tế học

AUN-QA

2019

Đạt

21/03/19

20/03/24

Xem tại đây

Kiến trúc

AUN-QA

2018

Đạt

11/11/18

10/11/23

Xem tại đây

Kinh tế xây dựng

AUN-QA

2018

Đạt

11/11/18

10/11/23

Xem tại đây

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

AUN-QA

2018

Đạt

11/11/18

10/11/23

Xem tại đây

Công nghệ thông tin

AUN-QA

2018

Đạt

05/05/18

04/05/23

Xem tại đây

Kỹ thuật Điện – Điện tử

AUN-QA

2018

Đạt

05/05/18

04/05/23

Xem tại đây

Kỹ thuật Dầu khí

AUN-QA

2018

Đạt

05/05/18

04/05/23

Xem tại đây

Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

AUN-QA

2018

Đạt

05/05/18

04/05/23

Xem tại đây

Chương trình tiên tiến ngành Điện tử - Viễn thông

AUN-QA

2016

Đạt

14/11/16

13/11/20

Xem tại đây

Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng

AUN-QA

2016

Đạt

14/11/16

13/11/20

Xem tại đây

CLC PFIEV ngành Kỹ thuật điện-chuyên ngành Tin học công nghiệp

CTI-ENAEE

2016

Đạt

01/09/16

31/08/22

Xem tại đây

CLC PFIEV ngành Công nghệ thông tin-chuyên ngành Công nghệ phần mềm

CTI-ENAEE

2016

Đạt

01/09/16

31/08/22

Xem tại đây

CLC PFIEV ngành Kỹ thuật cơ khí-chuyên ngành SX tự động

CTI-ENAEE

2016

Đạt

01/09/16

31/08/22

Xem tại đây

 

* Ghi chú

STT

Chữ viết tắt

Tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

1

AUN-QA

ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE (Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN) http://www.aun-qa.org/

2

CTI

Commission des Titres d'Ingénieur (Uỷ ban Văn bằng Kỹ sư Pháp) https://www.cti-commission.fr/

3

VU-CEA

Trung tâm KĐCLGD Trường Đại học Vinh

 
Print
5390 Rate this article:
.1