LIÊN KẾT KHÁC

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

(Cập nhật đến ngày 11/01/2023)

TT  Tên chương trình đào tạo Đơn vị Tổ chức đánh giá nước ngoài Tổ chức đánh giá trong nước Thời điểm đánh giá ngoài Kết quả đánh giá Giấy chứng nhận
Ngày cấp Giá trị đến Chứng nhận
53 Ngôn ngữ Pháp ĐHNN   VNU-CEA 2022   Đang chờ kết quả
52 Ngôn ngữ Trung Quốc ĐHNN   VNU-CEA 2022   Đang chờ kết quả
51 Ngôn ngữ Nhật Bản ĐHNN   VNU-CEA 2022   Đang chờ kết quả
50 Ngôn ngữ Hàn Quốc ĐHNN   VNU-CEA 2022   Đang chờ kết quả
49 Công tác xã hội ĐHSP   VNU-CEA 2022   Đang chờ kết quả
48 Giáo dục Mầm non ĐHSP   VNU-CEA 2022   Đang chờ kết quả
47 Sư phạm Âm nhạc ĐHSP   VNU-CEA 2022   Đang chờ kết quả
46 Sư phạm Địa lý ĐHSP   VNU-CEA 2022   Đang chờ kết quả
45 Sư phạm Hóa học ĐHSP AUN-QA   2022 Đạt Đang chờ giấy chứng nhận
44 Sư phạm Ngữ văn ĐHSP AUN-QA   2022 Đạt Đang chờ giấy chứng nhận
43 Sư phạm Toán học ĐHSP AUN-QA   2022 Đạt Đang chờ giấy chứng nhận
42 Đông phương học ĐHNN AUN-QA   2022 Đạt Đang chờ giấy chứng nhận
41 CLC PFIEV ngành Kỹ thuật cơ khí-chuyên ngành SX tự động ĐHBK CTI-ENAEE   2022 Đạt 01/09/22 31/8/28 Xem tại đây
40 CLC PFIEV ngành Kỹ thuật điện-chuyên ngành Tin học công nghiệp ĐHBK CTI-ENAEE   2022 Đạt 01/09/22 31/8/28 Xem tại đây
39 CLC PFIEV ngành Công nghệ thông tin-chuyên ngành Công nghệ phần mềm ĐHBK CTI-ENAEE   2022 Đạt 01/09/22 31/8/28 Xem tại đây
38 Chương trình tiên tiến ngành Điện tử - Viễn thông ĐHBK AUN-QA   2022 Đạt 13/06/22 12/06/27 Xem tại đây
37 Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng và IoT ĐHBK AUN-QA   2022 Đạt 13/06/22 12/06/27 Xem tại đây
36 Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa ĐHBK AUN-QA   2022 Đạt 13/06/22 12/06/27 Xem tại đây
35 Quản lý công nghiệp ĐHBK AUN-QA   2022 Đạt 13/06/22 12/06/27 Xem tại đây
34 Giáo dục Chính trị ĐHSP   VU-CEA 2022 Đạt 24/04/22 24/04/27 Xem tại đây
33 Giáo dục Tiểu học ĐHSP   VU-CEA 2022 Đạt 24/04/22 24/04/27 Xem tại đây
32 Sư phạm Lịch sử ĐHSP   VU-CEA 2022 Đạt 24/04/22 24/04/27 Xem tại đây
31 Ngân hàng ĐHKT AUN-QA   2021 Đạt 27/09/21 26/09/26 Xem tại đây
30 Tài chính doanh nghiệp ĐHKT AUN-QA   2021 Đạt 27/09/21 26/09/26 Xem tại đây
29 Quản trị khách sạn ĐHKT AUN-QA   2021 Đạt 27/09/21 26/09/26 Xem tại đây
28 Sư phạm tiếng Anh ĐHNN AUN-QA   2021 Đạt 27/09/21 26/09/26 Xem tại đây
27 Tâm lý học ĐHSP   VU-CEA 2021 Đạt 26/05/21 26/05/26 Xem tại đây
26 Công nghệ Sinh học ĐHSP   VU-CEA 2021 Đạt 26/05/21 26/05/26 Xem tại đây
25 Công nghệ thông tin ĐHSP   VU-CEA 2021 Đạt 26/05/21 26/05/26 Xem tại đây
24 Kỹ thuật Cơ khí - Chuyên ngành Cơ khí Động lực ĐHBK AUN-QA   2020 Đạt 30/11/20 29/11/25 Xem tại đây
23 Kỹ thuật Cơ điện tử ĐHBK AUN-QA   2020 Đạt 30/11/20 29/11/25 Xem tại đây
22 Kỹ thuật Công trình Xây dựng ĐHBK AUN-QA   2020 Đạt 30/11/20 29/11/25 Xem tại đây
21 Công nghệ thực phẩm ĐHBK AUN-QA   2020 Đạt 30/11/20 29/11/25 Xem tại đây
20 Sư phạm Vật lý ĐHSP AUN-QA   2018 Đạt 20/12/19 19/12/24 Xem tại đây
19 Kiểm toán ĐHKT AUN-QA   2019 Đạt 10/11/19 09/11/24 Xem tại đây
18 Kinh doanh quốc tế ĐHKT AUN-QA   2019 Đạt 10/11/19 09/11/24 Xem tại đây
17 Marketing ĐHKT AUN-QA   2019 Đạt 10/11/19 09/11/24 Xem tại đây
16 Ngôn ngữ Anh ĐHNN AUN-QA   2019 Đạt 10/11/19 09/11/24 Xem tại đây
15 Quản trị kinh doanh ĐHKT AUN-QA   2019 Đạt 20/03/19 19/03/24 Xem tại đây
14 Kế toán ĐHKT AUN-QA   2019 Đạt 20/03/19 19/03/24 Xem tại đây
13 Quốc tế học ĐHNN AUN-QA   2019 Đạt 20/03/19 19/03/24 Xem tại đây
12 Kiến trúc ĐHBK AUN-QA   2018 Đạt 11/11/18 10/11/23 Xem tại đây
11 Kinh tế xây dựng ĐHBK AUN-QA   2018 Đạt 11/11/18 10/11/23 Xem tại đây
10 Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông ĐHBK AUN-QA   2018 Đạt 11/11/18 10/11/23 Xem tại đây
9 Công nghệ thông tin ĐHBK AUN-QA   2018 Đạt 05/05/18 04/05/23 Xem tại đây
8 Kỹ thuật Điện – Điện tử ĐHBK AUN-QA   2018 Đạt 05/05/18 04/05/23 Xem tại đây
7 Kỹ thuật Dầu khí ĐHBK AUN-QA   2018 Đạt 05/05/18 04/05/23 Xem tại đây
6 Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông ĐHBK AUN-QA   2018 Đạt 05/05/18 04/05/23 Xem tại đây
5 Chương trình tiên tiến ngành Điện tử - Viễn thông ĐHBK AUN-QA   2016 Đạt 14/11/16 13/11/20 Xem tại đây
4 Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng ĐHBK AUN-QA   2016 Đạt 14/11/16 13/11/20 Xem tại đây
3 CLC PFIEV ngành Kỹ thuật điện-chuyên ngành Tin học công nghiệp ĐHBK CTI-ENAEE   2016 Đạt 01/09/16 31/08/22 Xem tại đây
2 CLC PFIEV ngành Công nghệ thông tin-chuyên ngành Công nghệ phần mềm ĐHBK CTI-ENAEE   2016 Đạt 01/09/16 31/08/22 Xem tại đây
1 CLC PFIEV ngành Kỹ thuật cơ khí-chuyên ngành SX tự động ĐHBK CTI-ENAEE   2016 Đạt 01/09/16 31/08/22 Xem tại đây

 

* Ghi chú

STT

Chữ viết tắt

Tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

1

AUN-QA

ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE (Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN) http://www.aun-qa.org/

2

CTI

Commission des Titres d'Ingénieur (Uỷ ban Văn bằng Kỹ sư Pháp) https://www.cti-commission.fr/

3

VNU-CEA

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

4

VU-CEA

Trung tâm KĐCLGD Trường Đại học Vinh

 
Print
6921 Rate this article:
.1