LIÊN KẾT KHÁC

Đại học Đà Nẵng nằm trong Top 3 đại học hàng đầu Việt Nam trên Bảng xếp hạng uniRank™

Tổ chức For International Colleges and Universities (4icu) vừa công bố Bảng xếp hạng các trường đại học (ĐH) uniRank™-2023, theo đó Đại học Đà Nẵng được xếp trong top 3 ĐH hàng đầu của Việt Nam (https://www.4icu.org/vn/).

ĐH Đà Nẵng xếp trong Top 3 ĐH Việt Nam trên Bảng xếp hạng uniRank

UniRank™ là hệ thống xếp hạng giáo dục ĐH quốc tế đánh giá, xếp hạng hơn 13.600 trường ĐH của hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. UniRank™ khai thác cơ sở dữ liệu lớn, đo lường các chỉ số dựa trên nền tảng website.

Các trường ĐH được xếp hạng theo uniRank™ khi thỏa mãn các điều kiện như: Được cấp phép và/hoặc được công nhận kiểm định bởi tổ chức có liên quan đến giáo dục ĐH hợp pháp của Việt Nam, cấp bằng ĐH với thời gian đào tạo ít nhất 04 năm hoặc sau ĐH (Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ) với phương thức đào tạo trực tiếp (face to face learning).

UniRank™ đánh giá dựa trên cơ sở dữ liệu website do chính uniRank khảo sát, nghiên cứu và đánh giá độc lập; không chịu ảnh hưởng và không phụ thuộc vào dữ liệu của các trường ĐH cung cấp; liên tục cập nhật, nghiên cứu và xếp hạng không vì tính chất thương mại do đó có độ tin cậy, được sự quan tâm, phổ biến tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Khẳng định chất lượng, uy tín quốc tế trong sứ mệnh đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao

Xếp hạng ĐH là một công cụ nhận diện các trường ĐH, là kênh thông tin hỗ trợ xã hội và người học chọn trường tuyển sinh hay tham khảo đánh giá về nhà trường; giúp các trường ĐH định hướng chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế, thể hiện trách nhiệm xã hội cũng như là cơ sở để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác hoạch định các chính sách hợp tác, đầu tư. Đây là nội dung quan trọng được thể hiện trong Luật Giáo dục ĐH sửa đổi số 34/2018/QH14.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
285 Rate this article:
No rating