LIÊN KẾT KHÁC

Đại học Đà Nẵng tổ chức Seminar về Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong đối với cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo

Sáng ngày 11/11/2022, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Seminar: “Hệ thống đảm bảo chất lượng (ĐBCL) bên trong đối với cơ sở giáo dục (CSGD) và chương trình đào tạo (CTĐT) của ĐHĐN”.

Tham dự Seminar có PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó Giám đốc ĐHĐN; đại diện lãnh đạo các ban chức năng của ĐHĐN; đại diện Ban Giám hiệu các trường ĐH thành viên; Trưởng/Phó các đơn vị đào tạo trực thuộc cùng các cán bộ, giảng viên thuộc các ban/phòng chức năng có liên quan đến công tác ĐBCL giáo dục trong toàn ĐHĐN. 

Toàn cảnh Seminar

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó Giám đốc ĐHĐN nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập, quốc tế hóa giáo dục ĐH, chất lượng giáo dục được coi là nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của các CSGDĐH. Để có chất lượng tốt phải xây dựng được hệ thống ĐBCL, đặc biệt là hệ thống ĐBCL bên trong nhằm đo lường, kiểm soát và không ngừng cải tiến chất lượng mọi mặt hoạt động của một CSGDĐH.

Seminar lần này nhằm tạo cơ hội để các cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt trong công tác ĐBCL giáo dục cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện những hạn chế, vướng mắc và bất cập; thảo luận, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ĐBCL nói chung, xây dựng/hoàn thiện hệ thống ĐBCL bên trong đối với CSGDĐH cũng như các CTĐT theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế nói riêng, Phó Giám đốc ĐHĐN Lê Quang Sơn cho biết. 

PGS.TS. Lê Quang Sơn Phó Giám đốc ĐHĐN phát biểu 

Tại Seminar, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Ban ĐBCL giáo dục ĐHĐN và các phòng Khảo thí và ĐBCL giáo dục của các trường ĐH thành viên trình bày các tham luận với những nội dung trọng tâm như: “Hệ thống ĐBCL bên trong ĐHĐN”; “Chia sẻ kinh nghiệm ĐBCL và kiểm định chất lượng (KĐCL) theo Tiêu chuẩn AUN-QA”; “Công tác đánh giá, tổng kết hoạt động ĐBCL, KĐCL hàng năm”; “Kinh nghiệm ĐBCL và KĐCL CSGD theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT tại Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN”; “Tổ chức đo lường mức độ đạt chuẩn đầu ra CTĐT tại Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN: Thực trạng và giải pháp”; “Nâng cao hiệu quả lưu trữ minh chứng phục vụ công tác ĐBCL bên trong sử dụng phần mềm quản lý minh chứng”…

PGS.TS. Đinh Thành Việt-Trưởng ban Ban ĐBCL giáo dục ĐHĐN báo cáo

Theo các đại biểu, trong hơn 02 năm vừa qua, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng, tác động khó khăn do đại dịch Covid-19, song công tác ĐBCL giáo dục của ĐHĐN, trong đó có đóng góp quan trọng của các trường ĐH thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc vẫn đạt được những kết quả nổi bật (03 trường ĐH thành viên: Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Sư phạm và Trường ĐH Ngoại ngữ đã hoàn thành kiểm định, đạt chất lượng CSGDĐH chu kỳ 2; Thêm 11 CTĐT kiểm định đạt chuẩn quốc tế, nâng tổng số CTĐT của ĐHĐN đã được kiểm định theo các tiêu chuẩn trong và ngoài nước lên 41 CTĐT…).

Các đại biểu báo cáo tham luận 

Các đại biểu đã tích cực trao đổi, đóng góp ý kiến xây dựng, thể hiện trách nhiệm trong công tác ĐBCL cũng như các mặt công tác liên quan, qua đó không những chia sẻ những kinh nghiệm, thế mạnh của đơn vị mình mà còn thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc nhằm thảo luận, đề xuất giải pháp để tháo gỡ, khắc phục kịp thời.

Các đại biểu đã được giải đáp thỏa đáng các nội dung như: Phương thức đo lường, đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của các CTĐT; cách thức tiến hành lấy ý kiến các bên liên quan; thu thập, sử dụng công cụ phần mềm quản lý, số hoá minh chứng; đề xuất nhu cầu cần được bố trí đảm bảo nguồn lực (nhân sự, kinh phí…) cho hoạt động ĐBCL.

Các đại biểu thảo luận 

Theo PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó Giám đốc ĐHĐN, Seminar đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo quản lý trong toàn ĐHĐN; gợi mở những vấn đề trọng tâm như cần huy động, thúc đẩy sự tham gia, thực thi cam kết của toàn hệ thống một cách đồng bộ, hiệu quả để hệ thống ĐBCL bên trong của mỗi CSGDĐH hoạt động ngày càng thực chất hơn nữa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số, kết nối hệ thống điều hành tác nghiệp với các hệ thống phần mềm quản lý; phân công, phân nhiệm hợp lý các bộ phận theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả; chú trọng khâu chỉ đạo, kiểm tra trong Chu trình PDCA…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

Thành công của Seminar lần này đã nhận được sự thống nhất, đồng thuận cao của các đại biểu tham dự từ nhận thức đến hành động, cam kết cùng nhau xây dựng, hoàn thiện hệ thống ĐBCL bên trong đối với mỗi CSGDĐH và các CTĐT nhằm thực thi cam kết về chất lượng đối với các bên liên quan, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
413 Rate this article:
No rating