LIÊN KẾT KHÁC

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Đại học Đà Nẵng về đánh giá triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

Chiều ngày 08/9/2022, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do đồng chí Trần Văn Thịnh - Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Bộ GD&ĐT làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) về việc rà soát, đánh giá triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW (ngày 06/8/2008) của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN chủ trì buổi làm việc.

Cùng tham dự có các đồng chí trong Đoàn công tác là đại diện các vụ, cục của Bộ GD&ĐT (Vụ Giáo dục Đại học, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục), đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban hữu quan, Khoa Y-Dược và Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh trực thuộc ĐHĐN.


Toàn cảnh buổi làm việc tại ĐHĐN 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Thịnh - Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Bộ GD&ĐT cho biết, mục đích của buổi làm việc nhằm phối hợp rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của ĐHĐN. Đại diện Đoàn công tác bày tỏ mong muốn tìm hiểu, tiếp nhận các ý kiến góp ý, đề xuất của ĐHĐN về xây dựng, phát triển đội ngũ các nhà giáo, cán bộ quản lý, các nhà khoa học...

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của ĐHĐN toàn diện trên các mặt (công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; việc thể chế hoá đường lối, chủ trương; tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, sơ kết/tổng kết Nghị quyết và Kết luận số 52 của Trung ương), các đại biểu dự họp đã phát biểu ý kiến, làm rõ thêm các nội dung liên quan; nêu một số vướng mắc, bất cập từ thực tiễn cơ sở như: Việc thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo là các y bác sĩ với các yếu tố đặc thù; Việc giữ sinh viên giỏi/xuất sắc ở lại trường làm cán bộ giảng dạy…, qua đó trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ, khắc phục.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị của ĐHĐN phát biểu 

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN cho biết, trong nhiều năm qua, ĐHĐN luôn coi trọng, chăm lo nâng cao chất lượng, bồi dưỡng phát triển đội ngũ trí thức, chú trọng các nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý, coi đây là nhân tố quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, thực hiện Chiến lược phát triển ĐHĐN trong mỗi giai đoạn.

ĐHĐN đã ban hành, triển khai các nghị quyết, chính sách cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, tập trung vào ba trụ cột: (1) Tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; (2) Thu hút, quy tụ các giáo sư, tiến sĩ là các nhà khoa học, chuyên gia uy tín trong và ngoài nước; (3) “Giữ chân”, trọng dụng đội ngũ trí thức.

Các thành viên trong Đoàn công tác phát biểu 

Đối với tuyển dụng, ĐHĐN chú trọng, ưu tiên tuyển dụng, thu hút giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên. Đối với đào tạo, ĐHĐN huy động mọi nguồn lực, trong đó có Đề án 911 để cử các giảng viên đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài nhằm nâng cao trình độ đội ngũ. Đối với thu hút, trọng dụng trí thức, yếu tố quan trọng không chỉ là thu nhập mà là môi trường, điều kiện làm việc, theo đó ĐHĐN chú trọng không ngừng xây dựng, hoàn thiện môi trường làm việc dân chủ, nhân văn, sư phạm để quy tụ, “giữ chân” các giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia.

Giám đốc ĐHĐN Nguyễn Ngọc Vũ đề xuất, kiến nghị với Đoàn công tác một số nội dung xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, cấp thiết như: Đổi mới chính sách tiền lương, phúc lợi, đãi ngộ phù hợp để chăm lo, phát triển hơn nữa đội ngũ trí thức; Thu hút trí thức có trình độ cao, tâm huyết và kinh nghiệm trong các lĩnh vực, các ngành mũi nhọn, nhất là các giáo sư người Việt từ nước ngoài để tuyển chọn, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo các viện nghiên cứu; Nghiên cứu, đề xuất chủ trương phù hợp, kịp thời  chuyển đổi trình độ đối với các y bác sĩ chuyên khoa (cấp I, II) làm cán bộ, giảng viên sang học vị/trình độ tương đương…


Đ/c Trần Văn Thịnh-Trưởng Đoàn 
công tác của Bộ GD&ĐT phát biểu 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Thịnh - Trưởng Đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu, đặc biệt là các đề xuất, kiến nghị từ thực tiễn của ĐHĐN trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Theo đại diện Đoàn công tác, thời gian qua đã tổ chức khảo sát 15 đơn vị tại các địa phương, trong đó có ĐHĐN. Đây là cơ sở để Đoàn tổng hợp, báo cáo và tham mưu với Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT đánh giá triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, từ đó có những chủ trương, quyết sách đối với các nội dung liên quan: Chính sách cán bộ, tiền lương, đãi ngộ, tuyển dụng và sử dụng đội ngũ trí thức; Tự chủ đại học, trong đó có tự chủ về nhân sự, tài chính... đối với các cơ sở giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
352 Rate this article:
No rating