LIÊN KẾT KHÁC

Gần 100 cán bộ giảng viên tham gia chuỗi Hội thảo của Dự án BUILD-IT

Trong 02 ngày 03 và 04/01/2023, gần 100 cán bộ, giảng viên của Nhà trường và giảng viên các trường Đại học thành viên trong Đại học Đà Nẵng đã tích cực tham gia các buổi hội thảo với những chủ đề khác nhau do BUILD-IT phối hợp với Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tổ chức. BUILD-IT là dự án thúc đẩy Trường Đại học – Doanh nghiệp thông qua Đổi mới và Công nghệ. Chuỗi Hội thảo nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Nhà trường và Dự án BUILD-IT với sự hướng dẫn của Dr. Scott Danielson đến từ Trường Đại học Bang Arizona, Hoa Kỳ.


Gần 100 cán bộ giảng viên tham gia lớp học

Chuỗi hội thảo mang đến 02 chủ đề:

1. Triển khai Lớp học Thiết kế - Xây dựng - Thử nghiệm "Design-Build-Test Project Class Implementation"

2. Tập huấn công tác xác minh phục vụ kiểm định chất lượng: a) Báo cáo tự đánh giá và tài liệu trình bày, b) Chứng cứ thông qua phỏng vấn "Workshop on Verification: a) SSR and Display Materials, b) Evidence via Interviews".

Ảnh có chứa người, trong nhà, nhóm, con ngườiMô tả được tạo tự động

Ảnh có chứa trong nhà, trần, nhóm, con ngườiMô tả được tạo tự động

Ảnh có chứa trong nhà, bàn, nhà hàngMô tả được tạo tự động
Các Giảng viên tích cực tham gia thảo luận triển khai Lớp học Thiết kế - Xây dựng - Thử nghiệm "Design-Build-Test Project Class Implementation"

Mục tiêu của Hội thảo Triển khai Lớp học Thiết kế - Xây dựng - Thử nghiệm "Design-Build-Test Project Class Implementation” đó là cung cấp cho giảng viên tổng quan về các mô hình triển khai phương pháp học tập dựa trên dự án và giá trị của phương pháp học tập giúp tăng năng lực sẵn sàng của sinh viên tốt nghiệp khi tham gia doanh nghiệp. Hội thảo cũng góp phần giúp giảng viên sẵn sàng triển khai lớp học dự án thông quan việc xây dựng giáo trình khóa học, những bước cơ bản để hướng dẫn các dự án của sinh viên thành công, giám sát tiến độ của sinh viên khi thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, Hội thảo tập huấn công tác xác minh phục vụ kiểm định chất lượng: a) Báo cáo tự đánh giá và tài liệu trình bày, b) Chứng cứ thông qua phỏng vấn "Workshop on Verification: a) SSR and Display Materials, b) Evidence via Interviews được thiết kế để cung cấp thông tin và các phương thức thực hành tốt nhất cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ đảm bảo chất lượng cũng như nhóm cán bộ tham gia chuẩn bị kiểm định chương trình về quá trình xác minh các nội dung/công bố trong báo cáo Tự đánh giá ở giai đoạn đánh giá online qua Zoom/trực tiếp. Hội thảo gồm 02 phần; Phần một tập trung vào trình bày các kĩ năng được đánh giá viên sử dụng để xác minh thông tin chính và những tài liệu được đề cập trong Báo cáo Tự đánh giá (SSR/SAR) trong chuyến tham gia đánh giá tại trường. Phần hai tập trung vào trình bày các công tác trong quá trình phỏng vấn – cá nhân hay nhóm – với sinh viên, giảng viên, quản lý hành chính, và nhân viên trường. Các kĩ thuật phỏng vấn và câu hỏi thường được sử dụng trong nhóm, các câu hỏi thường dựa trên chủ đề chung, cung cấp bằng chứng liên quan tương thích với mỗi tiêu chí.

Ảnh có chứa trong nhà, người, trần, nhómMô tả được tạo tự động
Giảng viên tham gia thảo luận sôi tại Hội thảo tập huấn công tác xác minh phục vụ kiểm định chất lượng: a) Báo cáo tự đánh giá và tài liệu trình bày, b) Chứng cứ thông qua phỏng vấn "Workshop on Verification: a) SSR and Display Materials, b) Evidence via Interviews

Các hoạt động thuộc chuỗi Hội thảo diễn ra vô cùng sôi nổi trong mỗi buổi hội thảo, như làm việc nhóm, tham gia các khảo sát, tương tác đặt câu hỏi giữa các giảng viên cùng các chuyên gia…

Ảnh có chứa văn bản, cảnh, phòng, phòng hội nghịMô tả được tạo tự động
PGS.TS Phạm Văn Tuấn – Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm báo chất lượng giáo dục chia sẻ tại hội thảo

PGS.TS Phạm Văn Tuấn – Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm báo chất lượng giáo dục bày tỏ hy vọng thông qua việc tham gia chuỗi Hội thảo này, các cán bộ, giảng viên Nhà trường sẽ có thể linh hoạt áp dụng những kiến thức, những phương pháp giảng dạy theo dự án vào thực tế công việc của mình. Đồng thời có những đề xuất, kiến nghị giúp công tác xác minh phục vụ kiểm định chất lượng của Nhà trường trong thời gian tới được hoàn thiện hơn.

Ảnh có chứa trong nhà, trần, người, con ngườiMô tả được tạo tự động
Chuỗi hội thảo được tổ chức hiệu quả và mang lại nhiều thông tin hữu ích

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Print
2318 Rate this article:
No rating