LIÊN KẾT KHÁC

Giao lưu, chia sẻ về "Phát triển, đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo và đo lường đánh giá chuẩn đầu ra"

Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy đại học, sau đại học cũng như làm công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, vào ngày 13/8/2022, PGS.TS. Đinh Thành Việt – Trưởng ban Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Đại học Đà Nẵng đã có buổi trình bày báo cáo, chia sẻ thông tin phục vụ cộng đồng đối với những người làm công tác ĐBCLGD trong phạm vi cả nước về chủ đề "Phát triển, đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo và đo lường đánh giá chuẩn đầu ra".

Kế hoạch buổi chia sẻ được thông tin rộng rãi

Buổi giao lưu, chia sẻ có sự tham gia nhiệt tình và đầy tâm huyết từ các chuyên gia trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục như PGS.TS. Lê Đức Ngọc, PGS.TS. Lê Văn Hảo và hơn 165 chuyên gia, nhà nghiên cứu và các thầy cô làm công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong cả nước. Trong báo cáo, PGS.TS. Đinh Thành Việt đã minh họa, làm rõ hơn những khía cạnh trong công tác xây dựng và phát triển CTĐT cũng như đo lường đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra CTĐT như được trình bày trong tài liệu sách đã xuất bản.

Nhiều nội dung chia sẻ về các vấn đề được quan tâm hiện nay trong đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

Cuốn sách “PHÁT TRIỂN, BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐO LƯỜNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA” đã phát hành với số lượng 900 cuốn được viết từ nền tảng kinh nghiệm của các tác giả đã tư vấn, hỗ trợ cho 04 cơ sở giáo dục đại học thành viên và 41 CTĐT của Đại học Đà Nẵng kiểm định chất lượng thành công. Nội dung chính của báo cáo bao gồm các vấn đề được quan tâm hiện nay như: Phát triển và cải tiến CTĐT, OBE; nguyên tắc tương thích có định hướng; Đo lường đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của người học.

Chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo chất lượng trong đào tạo trực tuyến tại Đại học Đà Nẵng

Bên cạnh những nội dung đã trình bày trong cuốn sách thì PGS.TS. Đinh Thành Việt còn chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong Đại học Đà Nẵng, đảm bảo chất lượng trong đào tạo trực tuyến… Từ những nội dung và kinh nghiệm được chia sẻ, các thầy cô đã có thêm những góc nhìn, khía cạnh trong công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo (CTĐT) cho những ngành nghề của cơ sở giáo dục đang đào tạo.

Tham khảo Video buổi chia sẻ: Tại đây

Tham khảo slides bài trình bày (tóm tắt nội dung của sách): Tại đây

Tin Ban ĐBCLGD

Print
245 Rate this article:
No rating