LIÊN KẾT KHÁC

Giới thiệu

BAN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Địa chỉ: Phòng 312, 313 Tầng 3, Khu A, số 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3986897; (+84) 236.3892503

Website: http://www.udn.vn/banqlclgd                Email: bandbcl@ac.udn.vn

Ngày 30/12/2010, Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã ký Quyết định số 6858/QĐ-ĐHĐN về việc thành lập Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng. Ngoài chức năng chung về tư vấn và tổ chức các hoạt động về đảm bảo chất lượng, Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục có chức năng tham mưu lập kế hoạch và thực hiện việc quản lý chất lượng giáo dục trong toàn Đại học Đà Nẵng.

Thực hiện chức năng tư vấn, tham mưu về đảm bảo chất lượng giáo dục

Hỗ trợ đơn vị thành viên đăng ký kiểm định chất lượng tại các tổ chức kiểm định

Hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học thành viên tiến hành công tác tự đánh giá

Kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục

Tập huấn xây dựng và tự đánh giá chương trình đào tạo

Tập huấn đảm bảo và tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Print
3856 Rate this article:
4.6