LIÊN KẾT KHÁC

Hội đồng Đại học Đà Nẵng họp Phiên thứ 7 nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 30/6/2022, Hội đồng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp Phiên thứ 7 với sự tham dự của toàn thể các thành viên Hội đồng. TS. Phan Minh Đức - Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN chủ trì Phiên họp. 

Toàn cảnh Phiên họp Hội đồng ĐHĐN 

Tại Phiên họp, Hội đồng ĐHĐN đã nghe đại diện lãnh đạo các ban (Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ) trình bày các báo cáo: Báo cáo tài chính, quyết toán kinh phí năm 2021 của ĐHĐN, Báo cáo rà soát phương án tự chủ tài chính của ĐHĐN giai đoạn 2022-2025; Báo cáo dự thảo danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức ĐHĐN.

Đại diện Ban Tổ chức Cán bộ, Ban Kế hoạch Tài chính báo cáo 

Đại diện Ban Tài chính - Tài sản của Hội đồng ĐHĐN báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và quyết toán kinh phí năm 2021 của ĐHĐN; Đại diện Ban Tổ chức - Nhân sự của Hội đồng ĐHĐN báo cáo kết quả thẩm định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức ĐHĐN.

TS. Phan Minh Đức - Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết 

TS. Phan Minh Đức - Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng ĐHĐN trong thời gian qua như: Nghị quyết thông qua Phương hướng tự chủ tài chính ĐHĐN (theo đó Trường ĐH Bách khoa và Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho phép tự chủ chi thường xuyên); Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch tài chính của ĐHĐN năm 2022; Nghị quyết thống nhất chủ trương thành lập Ban Quản lý Dự án ODA của ĐHĐN; Nghị quyết thông qua Kế hoạch hoạt động tổng thể và kế hoạch tài chính năm 2022 của Tiểu dự án 1; Nghị quyết thông qua Quy định tuyển dụng viên chức và quản lý viên chức của ĐHĐN; Nghị quyết thống nhất chủ trương sáp nhập Khoa Đào tạo Quốc tế ĐHĐN vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh...

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ Giám đốc ĐHĐN phát biểu

Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN đã báo cáo việc thực hiện Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng ĐHĐN; Nghị quyết ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng ĐHĐN; Nghị quyết ban hành Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng ĐHĐN…  

Các thành viên Hội đồng phát biểu 

Các Nghị quyết của Hội đồng ĐHĐN đã được Giám đốc ĐHĐN ban hành các quyết định có liên quan để triển khai thực hiện. Các kết quả, nội dung hoạt động của Hội đồng ĐHĐN được công bố, đăng tải trên các chuyên mục của Trang thông tin điện tử ĐHĐN (www.udn.vn), TS. Phan Minh Đức cho biết. 

Các thành viên Hội đồng phát biểu 

Phát biểu tại Phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN đã chia sẻ, làm rõ thêm các nội dung theo ý kiến của các thành viên Hội đồng. Giám đốc ĐHĐN đề nghị Ban Kế hoạch - Tài chính tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng, hoàn thiện nội dung phân tích trong kế hoạch, báo cáo tài chính để Hội đồng xem xét, cho ý kiến.

Các thành viên Hội đồng thảo luận

Cũng tại Phiên họp, đại diện Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN đã trình bày giới thiệu nhân sự thay thế thành viên đại diện người học tham gia Hội đồng ĐHĐN, theo đó Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất (100%) ông Trần Kiêm Phú (sinh viên lớp YK19B, Khoa Y-Dược ĐHĐN) là thành viên đại diện người học tham gia Hội đồng ĐHĐN nhiệm kỳ 2021-2026 (thay cho bà Lý Trần Hà Ny, sinh viên lớp 44K02.3, Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN chuẩn bị tốt nghiệp).

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
224 Rate this article:
No rating