LIÊN KẾT KHÁC

Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 họp Phiên thứ 10

Ngày 29/12/2022, Hội đồng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp Phiên thứ 10 với sự chủ trì của TS. Phan Minh Đức-Chủ tịch Hội đồng và sự tham dự của toàn thể các thành viên Hội đồng.

Toàn cảnh Phiên họp 

Tại Phiên họp, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN đã báo cáo Hồ sơ bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN; báo cáo tiến độ xây dựng Chiến lược Phát triển ĐHĐN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Cán bộ, Ban Quản lý CSVC&ĐT ĐHĐN báo cáo

Trưởng Ban Kiểm soát của Hội đồng ĐHĐN và các Trưởng Đoàn Giám sát báo cáo kết quả công tác giám sát chuyên đề năm 2022 của ĐHĐN và các trường ĐH thành viên.

TS. Phan Minh Đức-Chủ tịch Hội đồng đã báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng ĐHĐN năm 2022.


Trưởng Ban Kiểm soát 
của Hội đồng ĐHĐN báo cáo 

Trong phần thảo luận, các thành viên của Hội đồng ĐHĐN đã phát biểu ý kiến về nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN; công tác giám sát chuyên đề năm 2022 và Chiến lược Phát triển ĐHĐN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...


Các trưởng đoàn giám sát báo cáo 

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu nhân sự giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Báo cáo kết quả công tác giám sát chuyên đề năm 2022 của ĐHĐN và các trường ĐH thành viên; thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng ĐHĐN năm 2022.


Các thành viên Hội đồng phát biểu 

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Cơ sở vật chất và Đầu tư ĐHĐN báo cáo về việc phân cấp trong quản lý đầu tư, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng.


Các thành viên Hội đồng phát biểu

Trưởng Ban Kiểm soát của Hội đồng ĐHĐN báo cáo Dự thảo Chương trình Giám sát năm 2023 của Hội đồng ĐHĐN.


PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ 
Giám đốc ĐHĐN phát biểu 

Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN báo cáo Dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng ĐHĐN; đề xuất điều chỉnh, sửa đổi Quy chế Tài chính của ĐHĐN và quyết nghị việc thực hiện chính sách học phí theo Nghị quyết 165/NQ-CP của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023.


TS.Phan Minh Đức-Chủ tịch 
Hội đồng ĐHĐN báo cáo 

Hội đồng cũng đã tiến hành bỏ phiếu về việc phân cấp trong quản lý đầu tư, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng; thông qua Chương trình Giám sát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng ĐHĐN.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
5300 Rate this article:
No rating