LIÊN KẾT KHÁC

Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 họp Phiên thứ 9

Ngày 22/11/2022, Hội đồng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp Phiên thứ 9 dưới sự chủ trì của TS. Phan Minh Đức-Chủ tịch Hội đồng và sự tham dự của toàn thể các thành viên Hội đồng.

Toàn cảnh Phiên họp 

Tại Phiên họp, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN đã báo cáo về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN và Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN; đề xuất thay thế các thành viên đại diện người học tham gia Hội đồng trường của Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN và Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN.


Đại diện lãnh đạo các ban Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch-Tài chính báo cáo tại Phiên họp

Đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch-Tài chính ĐHĐN đã báo cáo về việc rà soát phương án tự chủ tài chính của ĐHĐN giai đoạn 2023-2025 (theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022).

Các thành viên Hội đồng phát biểu 

Các đại biểu đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, đóng góp ý kiến cho các nội dung nghị sự của Phiên họp Hội đồng. 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ Giám đốc ĐHĐN phát biểu 

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu, thống nhất cao với chủ trương về nhân sự lãnh đạo Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN; thay thế các thành viên đại diện người học tham gia Hội đồng trường của các Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN và Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN và rà soát phương án tự chủ tài chính của ĐHĐN giai đoạn 2023-2025; đề xuất giữ phương án tự chủ như các trường ĐH thành viên đã đăng ký là phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

TS. Phan Minh Đức Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN phát biểu 

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
3318 Rate this article:
No rating