LIÊN KẾT KHÁC

Hội thảo Hướng dẫn đo lường, đánh giá mức độ đạt Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo của người học

Ngày 05/01/2023, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức thành công Hội thảo Hướng dẫn đo lường, đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của người học.

Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (áp dụng đối với các khóa tuyển sinh sau ngày 03/5/2021) quy định một trong những điều kiện để sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp là phải đạt chuẩn đầu ra (CĐR) chương trình đào tạo (CTĐT).

Đồng thời tại Điều 19 của Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) về chuẩn CTĐT quy định yêu cầu việc đánh giá CTĐT phải dựa trên kết quả đánh giá mức độ đạt được CĐR của CTĐT.

Đáp ứng các yêu cầu của Bộ GD&ĐT, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch triển khai đo lường, đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo Quyết định số 4787/QĐ-ĐHBK ngày 15/12/2023 và thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên trách hỗ trợ triển khai Kế hoạch đo lường đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo Quyết định số 4788/QĐ-ĐHBK ngày 15/12/2023. Hội thảo nhằm mục đích trao đổi và hướng dẫn các khoa, giảng viên triển khai hoạt động đo lường người học đạt chuẩn đầu ra.


Toàn cảnh hội thảo

Tham dự hội thảo, có PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm  Chủ tịch Hội đồng Trường, Ủy viên Ban Chỉ đạo; PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu - Hiệu trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo; PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải - Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ chuyên trách; Trưởng các Khoa; Trưởng các đơn vị: Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài chính, Đào tạo, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; thành viên Tổ chuyên trách theo Quyết định số 4788/QĐ-ĐHBK ngày 15/12/2023; Trưởng Bộ môn phụ trách chương trình đào tạo và các giảng viên được phân công.


PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu - Hiệu trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu - Hiệu trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cho biêt kết quả đo lường người học đạt chuẩn đầu ra được sử dụng để:

- Đo lường mức độ người học đạt CĐR của CTĐT nhằm bảo đảm chất lượng và liên tục cải tiến chất lượng đào tạo dựa trên dữ liệu khảo sát và phân tích đánh giá;

- Làm căn cứ để xét và công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên các khoá tuyển sinh từ năm 2021 trở về sau ;

- Cung cấp kết quả người học tốt nghiệp đạt được những CĐR mà Nhà trường đã tuyên bố với người học và các bên liên quan, cũng như toàn xã hội.

- Cung cấp minh chứng cho công tác kiểm định/đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục và CTĐT của Nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu đề nghị các Khoa, các đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai hoạt động đo lường người học đạt chuẩn đầu ra theo các hướng dẫn và quy định của Nhà trường theo đúng tiến độ.

Hội thảo gồm các nội dung chính sau:

1. Đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra CTĐT của người học - Định hướng và chủ trương của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN - Trình bày bởi PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm;

2. Kế hoạch triển khai đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra CTĐT của người học năm 2024 - Trình bày bởi PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải;

3. Xác định học phần cốt lõi phục vụ đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra CTĐT - Trình bày bởi PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng;

4. Case study: Kết quả triển khai đánh giá mức độ đạt CĐR CTĐT của sinh viên ngành Kỹ thuật Nhiệt - Trình bày bởi TS. Thái Ngọc Sơn;

A person standing at a podium with flowersDescription automatically generated

A screen shot of a computer screenDescription automatically generated
Đổi mới, cải tiến phương pháp kiểm tra, đánh giá

A group of people in a lecture hallDescription automatically generated

A screen on the wallDescription automatically generated
Các khối công việc cần thực hiện gắn với trách nhiệm của các đơn vị chuyên trách

A person standing in front of a large screenDescription automatically generated
PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh các yêu cầu cần đạt được khi đánh giá CTĐT

A person standing in front of a large screenDescription automatically generated
Dựa theo kế hoạch triển khai, hội thảo hướng dẫn lần 02 sẽ được tổ chức vào ngày 15/01/2024

A group of people in a roomDescription automatically generated

A person in front of a large screenDescription automatically generated
PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng hướng dẫn cách xác định học phần cốt lõi

A group of people in a roomDescription automatically generated

A screen with a computer screenDescription automatically generated

A person standing in front of a large screenDescription automatically generated
TS. Thái Ngọc Sơn trình bày kết quả triển khai đánh giá mức độ đạt CĐR CTĐT của sinh viên ngành Kỹ thuật Nhiệt

Đồng thời, Tổ Chuyên trách hỗ trợ triển khai Kế hoạch đo lường đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cùng các giảng viên đã thảo luận và giải đáp các thắc mắc về cách đánh giá mức độ đạt CĐR CTĐT. Tổ chuyên trách cũng tổng hợp những góp ý của các giảng viên nhằm bổ sung thông tin cho quy trình đánh giá, hướng đến triển khai công tác đánh giá đạt hiệu quả nhất.


Các giảng viên thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm bổ sung thông tin giúp công tác đánh giá đạt hiệu quả nhất.

A group of people standing in front of a bannerDescription automatically generated
Ảnh lưu niệm

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Print
140 Rate this article:
No rating