LIÊN KẾT KHÁC

Kế hoạch hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN năm học 2022 - 2023

 

KẾ HOẠCH
Hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục
năm học 2022 - 2023
------------------------------

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, Đại học Đà Nẵng xây dựng và triển khai kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2022-2023 với những nội dung cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Thời gian

Đơn vị thực hiện

1
Xây dựng kế hoạch hoạt động ĐBCLGD năm học 2022-2023
8/2022
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD;
- Các trường đại học thành viên (ĐHTV) và đơn vị đào tạo (ĐVĐT).
2
Giao ban công tác ĐBCLGD học kỳ I năm học 2022-2023
8/2022
- ĐHĐN: PGĐ phụ trách ĐBCLGD; Đại diện lãnh đạo Ban Đào tạo và Ban ĐBCLGD; Đại diện lãnh đạo Trung tâm ĐTTX;
-Các trường ĐHTV: Đại diện BGH phụ trách KT&ĐBCLGD, đại diện lãnh đạo Phòng KT&ĐBCLGD;
- Viện NC&ĐT Việt-Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y - Dược: Đại diện lãnh đạo; Tổ trưởng/Tổ phó KT&ĐBCLGD.
3
Kiểm tra việc rà soát chương trình đào tạo (CTĐT), các phương pháp giảng dạy học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá đối với các CTĐT củaViện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh phục vụ kiểm định chất lượng CTĐT
8/2022
- ĐHĐN: Đại diện Ban ĐBCLGD;
- Viện NC&ĐT Việt - Anh: Đại diện Phòng Khảo thí và ĐBCLGD, Phòng ĐT, các khoa có các CTĐT đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục.
4
Tập huấn nâng cao năng lực ĐBCLGD về đo lường đánh giá mức đạt chuẩn đầu ra của CTĐT cho cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinh tế
8/2022-12/2022
- Trường ĐH Kinh tế: Theo Kế hoạch của Trường;
- ĐHĐN: Đại diện Ban ĐBCLGD.
5
Tập huấn nâng cao năng lực ĐBCLGD cho Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum trong xây dựng PI phục vụ công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục CTĐT
8/2022
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Theo Kế hoạch của Phân hiệu;
- ĐHĐN: Đại diện Ban ĐBCLGD.
6
Đánh giá chất lượng nội bộ 4 CTĐT (Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Hàn Quốc) của Trường ĐH Ngoại ngữ theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT
9/2022
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD;
- Trường ĐHNN: Theo Kế hoạch của Trường
7
Các trường ĐHTV xây dựng mục tiêu chất lượng trung hạn hoặc dài hạn và cho năm học 2022-2023
9/2022
Các trường ĐVTV: Nộp báo cáo xây dựng mục tiêu chất lượng trung hạn hoặc dài hạn và cho năm học 2022-2023 về ĐHĐN.
8
Hội thảo chuyên đề “Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong”
10/2022
- ĐHĐN: PGĐ phụ trách ĐBCLGD; Đại diện lãnh đạo Ban ĐBCLGD;
- Các trường ĐHTV: Đại diện BGH phụ trách KT&ĐBCLGD, đại diện lãnh đạo Phòng KT&ĐBCLGD;
- Viện NC&ĐT Việt-Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y - Dược: Đại diện lãnh đạo; Tổ trưởng/Tổ phó KT&ĐBCLGD.
9
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục các CTĐT đã được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng trong năm
10/2022
Các trường ĐHTV và ĐVĐT có các CTĐT đã được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng trong năm: Thực hiện báo cáo theo Biểu mẫu số 12 (Quyết định số 2172/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2020 về việc công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GDĐT); nộp báo cáo về Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục - Cục QLCL đồng thời tạo bản sao email (cc) gửi cho Ban ĐBCLGD.
10
Kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA các CTĐT của Trường ĐH Sư phạm (Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ văn) và CTĐT Đông phương học của Trường ĐH Ngoại ngữ
10/2022
-AUN-QA;
- Trường ĐH Sư phạm;
- Trường ĐH Ngoại ngữ;
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD;
- Các quan sát viên.
11
Đánh giá chất lượng nội bộ 3 CTĐT (Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính) của Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT
10/2022
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD;
-Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn: Theo Kế hoạch của Trường.
12
Xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng và văn hóa đảm bảo chất lượng bên trong tại Khoa Y - Dược
10/2022
Khoa Y - Dược: Theo Kế hoạch của Khoa.
13
Kiểm định chất lượng theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT các CTĐT của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh (Khoa học và Kỹ Thuật Máy tính, Khoa học Y Sinh, Quản trị Kinh doanh quốc tế)
11/2022
-Trung tâm KĐCLGD;
-Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh: Theo kế hoạch của Viện;
- Quan sát viên.
14
Các trường ĐHTV và ĐVĐT ĐHĐN báo cáo kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp (trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp)
11/2022
- Các ĐVTV và ĐVĐT: Nộp báo cáo kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp về ĐHĐN; Nhập số liệu vào phần mềm chung của Bộ GDĐT;
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD tổng hợp kết quả.
15
Đại học Đà Nẵng triển khai cho các trường ĐHTV và ĐVĐT thu thập dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng và xếp hạng
11/2022
- ĐHĐN: Ban hành công văn; xử lý, tổng hợp dữ liệu;
- Các trường ĐHTV, ĐVĐT: Triển khai thu thập dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng và xếp hạng; nộp dữ liệu phục vụ xếp hạng về Ban ĐBCLGD.
16
Các trường ĐHTV và ĐVĐT tăng cường, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các nhà khoa học, chuyên gia uy tín, các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng trong và ngoài nước. Triển khai xin ý kiến đồng thuận của học giả và nhà tuyển dụng quốc tế và trong nước có quan hệ hợp tác, gắn bó với ĐHĐN phục vụ công tác xếp hạng cho ĐHĐN
11/2022
Các trường ĐHTV và ĐVĐT.
17
Đánh giá ngoài chất lượng CTĐT theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT của Trường ĐH Ngoại ngữ
11/2022
- Trung tâm KĐCLGD, Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Trường ĐH Ngoại ngữ;
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
18
Các trường ĐHTV và ĐVĐT báo cáo kết quả thực hiện kiểm định chất lượng CTĐT giai đoạn 2022-2025
12/2022
Các trường ĐHTV và ĐVĐT báo cáo theo mẫu ở Phụ lục 2 đính kèm Công văn số 1050/ĐHĐN-ĐBCLGD ngày 28/3/2022 của Giám đốc ĐHĐN.
19
Kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn trong nước của 4 CTĐT Sư phạm Địa lý, Tâm lý học, Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Mầm non
12/2022
-Trung tâm KĐCLGD;
- Trường ĐH Sư phạm: Theo Kế hoạch của Trường.
20
Rà soát, chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác tự đánh giá chương trình đào tạo Y Đa khoa
12/2022
- Khoa Y - Dược: Theo Kế hoạch của Khoa;
- ĐHĐN: Đại diện Ban ĐBCLGD.
21
Đại học Đà Nẵng nộp danh sách học giả và nhà tuyển dụng phục vụ xếp hạng QS Asia cho tổ chức xếp hạng QS Asia
12/2022
ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
22
Giao ban công tác ĐBCLGD học kỳ II năm học 2022-2023
02/2023
-ĐHĐN: PGĐ phụ trách ĐBCLGD; Đại diện lãnh đạo Ban Đào tạo và Ban ĐBCLGD;
-Các trường ĐHTV: Đại diện BGH phụ trách KT&ĐBCLGD, Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD;
- Viện NC&ĐT Việt - Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y-Dược: Đại diện lãnh đạo; Tổ trưởng/Tổ phó KT&ĐBCLGD.
23
Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ GV trong đo lường đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra các CTĐT của Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
02/2023
-ĐHĐN: Ban ĐBCLGD;
-Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn: Theo Kế hoạch của Trường.
24
Kiểm định chất lượng theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT các CTĐT của Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật máy tính)
02/2023
-Trung tâm KĐCLGD;
-Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn: Theo Kế hoạch của Trường.
25
Hội nghị tập huấn về Xây dựng và phát triển Văn hóa chất lượng trong cơ sở giáo dục
02/2023
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh: Theo Kế hoạch của Viện.
26
Kiểm định chất lượng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT
4/2023
- Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật: Theo Kế hoạch của Trường;
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD;
- Các quan sát viên.
27
Kiểm định chất lượng 7 CTĐT trình độ đại học và 4 CTĐT trình độ thạc sĩ theo tiêu chuẩn ASIIN của Trường ĐH Bách khoa
5/2023
- ASIIN (Tổ chức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các lĩnh vực Kỹ thuật, Thông tin và Khoa học tự nhiên);
- Trường ĐH Bách khoa: Theo Kế hoạch của Trường.
28
Kiểm định chất lượng theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT các CTĐT của Trường ĐH Kinh tế (Luật kinh tế và Quản lý nhà nước)
5/2023
-Trung tâm KĐCLGD;
- Trường ĐH Kinh tế: Theo Kế hoạch của Trường.
29
Ngành Kỹ thuật Cơ khí - chuyên ngành Cơ khí Động lực, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Công trình xây dựng và Công nghệ thực phẩm của Trường ĐH Bách khoa thực hiện báo cáo giữa kỳ kết quả kiểm định chất lượng CTĐT và kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng CTĐT
5/2023
Trường ĐH Bách khoa: Các CTĐT thực hiện báo cáo theo Biểu mẫu số 11 (Quyết định số 2172/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2020 về việc công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GDĐT).
30
Các trường ĐHTV và ĐVĐT báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024, cập nhật lên trang thông tin điện tử và niêm yết theo yêu cầu Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
5/2023
- Các trường ĐHTV và ĐVĐT: Nộp báo cáo về ĐHĐN; Cập nhật trên trang thông tin điện tử của đơn vị và niêm yết theo yêu cầu của Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT;
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD tổng hợp dữ liệu.
31
Kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA các CTĐT của Trường ĐH Bách khoa (Kỹ thuật Nhiệt, Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật hóa học)
6/2023
-AUN-QA;
-Trường ĐH Bách khoa;
- Các quan sát viên.
32
Kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn trong nước các CTĐT của Trường ĐH Ngoại ngữ (Ngôn ngữ Nga, Sư phạm tiếng Pháp, Sư phạm tiếng Trung Quốc)
6/2023
- Trung tâm KĐCLGD;
- Trường ĐH Ngoại ngữ: Theo kế hoạch của Trường;
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD;
- Các quan sát viên.
33
Họp hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN năm 2023
6/2023
Thành viên hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN theo Quyết định số 1959/QĐ-ĐHĐN ngày 02/6/2022 của Giám đốc ĐHĐN.
34
Tổng hợp đánh giá việc xây  dựng kế hoạch đo lường đánh giá mức độ sinh viên đạt chuẩn đầu ra của các CTĐT
7/2023
- ĐHĐN: Tổng hợp dữ liệu, đánh giá tổng kết.
- Các trường ĐHTV, ĐVĐT:
+ Nộp các bản kế hoạch đo lường đánh giá mức độ sinh viên đạt chuẩn đầu ra của các CTĐT về ĐHĐN trước ngày 20/6/2023.
+ Cung cấp minh chứng, giải trình về các bản kế hoạch.
35
Tổng hợp đánh giá việc rà soát chương trình đào tạo năm học 2022-2023
7/2023
- ĐHĐN: Tổng hợp dữ liệu, đánh giá tổng kết.
- Các trường ĐHTV, ĐVĐT:
+ Nộp dữ liệu rà soát về ĐHĐN trước ngày 30/6/2023;
+ Cung cấp minh chứng, giải trình về kết quả rà soát CTĐT.
36
Hội nghị tập huấn về xây dựng và củng cố hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong
7/2023
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh: Theo Kế hoạch của Viện.
37
Kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn trong nước CTĐT Cử nhân điều dưỡng của Khoa Y - Dược
7/2023
- Trung tâm KĐCLGD;
- Khoa Y - Dược;
- Các quan sát viên.
38
Các trường ĐHTV và ĐVĐT cung cấp minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá lĩnh vực quản lý chất lượng của Đại học Đà Nẵng (theo Công văn số 1965/BGDĐT-TĐKT ngày 11/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
7/2023
Các trường ĐHTV và ĐVĐT.
39
Đánh giá, xếp loại chất lượng các trường đại học thành viên về “Lĩnh vực công tác đảm bảo chất lượng giáo dục”
7/2023
- ĐHĐN: Thực hiện đánh giá
- Các trường ĐHTV: Cung cấp báo cáo tổng kết và minh chứng.
40
Xây dựng kế hoạch hoạt động ĐBCLGD năm học 2023-2024
8/2023
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD;
- Các trường ĐHTV và ĐVĐT.
41
Giao ban công tác ĐBCLGD học kỳ I năm học 2023-2024
8/2023
- ĐHĐN: PGĐ phụ trách ĐBCLGD; Đại diện lãnh đạo Ban Đào tạo và Ban ĐBCLGD;
- Các trường ĐHTV: Đại diện BGH phụ trách KT&ĐBCLGD, Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD;
- Viện NC&ĐT Việt-Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y-Dược: Đại diện lãnh đạo; Tổ trưởng/Tổ phó KT&ĐBCLGD.
42
Các trường ĐHTV báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu chất lượng của năm học 2022-2023
8/2023
Các trường ĐVTV: Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu chất lượng của năm học 2022-2023 theo Biểu mẫu 3, Phụ lục III ban hành kèm theo Công văn số 3026/ĐHĐN-ĐBCLGD ngày 19/8/2022.

 

Print
2843 Rate this article:
No rating