LIÊN KẾT KHÁC

Kết thúc tập huấn thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trang bị kỹ năng cần thiết giúp đội ngũ giảng viên nâng cao chất lượng đào tạo, tiến tới các kiểm định các chương trình đào tạo, ngày 25/8, Trường Đại học Kinh tế tổ chức Hội nghị tập huấn Thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (ngày 2) với sự hướng dẫn của PGS.TS. Đinh Thành Việt - Trưởng Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Đại học Đà Nẵng.

Dựa trên hướng dẫn của báo cáo viên, tại buổi tập huấn lần này, các học viên sẽ thực hành theo nhóm và cá nhân về: hoàn chỉnh bộ PLO/PI của cả chương trình đào tạo (CTĐT), thực hành viết một số phần quan trọng của đề cương chi tiết học phần nhằm phối hợp hỗ trợ hoàn thiện ma trận kỹ năng và phục vụ việc đo lường đánh giá mức đạt PLO/PI, hành xây dựng/rà soát ma trận liên kết giữa PLO/PI với các học phần có liên quan hỗ trợ cho việc đạt được PLO/PI đó, xác định học phần cốt lõi dùng để đo lường đánh giá mức đạt PLO/PI dựa trên ma trận liên kết đã xây dựng. Đồng thời, học viên sẽ thiết kế các bài thi/kiểm tra đánh giá học phần phục vụ đo lường mức đạt PLO/PI.

PGS.TS. Đinh Thành Việt hướng dẫn học viên thực hành

Từ đó, báo cáo viên sẽ nhận xét về kế hoạch đo lường đánh giá mức đạt PLO/PI do học viên biên soạn; phân tích đánh giá báo cáo kết quả đo lường đánh giá mức đạt PLO/PI do học viên biên soạn, Hệ thống hóa phương pháp đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra CTĐT.

Các học viên tham gia thực hành nhóm

Khóa tập huấn ngày 17/8/2022 và 25/8/2022 được tổ chức thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tạo dựng môi trường học thuật tiên tiến và nhân văn.

Trung tâm CNTT&TT

Print
214 Rate this article:
No rating