LIÊN KẾT KHÁC

Nâng cao năng lực phát triển Hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục đại học

Từ ngày 31/10 đến ngày 2/11, tại Hà Nội, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) phối hợp với Aus4skills tổ chức Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực phát triển Hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục đại học”.

Đây là hoạt động nối tiếp sau chuỗi 5 hội thảo tập huấn trực tuyến trong khuôn khổ Thỏa thuận bổ sung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Australia về Chương trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Australia (Aus4Skills) giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 2589/QĐ-BGDĐT ngày 11/8/2021 của Bộ GDĐT.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT Phạm Quốc Khánh phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo có sự phối hợp, hỗ trợ từ Đại sứ quán Úc, Chương trình Aus4Skills, các chuyên gia đại diện cho trường Đại học Queensland; các chuyên gia về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục và những người đang làm công tác tham mưu về bảo đảm chất lượng của một số cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Với mục tiêu nâng cao năng lực phát triển hệ thống hướng đến việc đề xuất xây dựng Khung bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục đại học và tài liệu hướng dẫn xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong, người tham gia hội thảo đã tham gia 10 phiên làm việc nhằm thảo luận nội dung 4 trụ cột chính của khung bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục đại học gồm: trụ cột bảo đảm chất lượng về chiến lược, trụ cột  bảo đảm chất lượng về chức năng, trụ cột bảo đảm chất lượng về kết quả đầu ra, và trụ cột bảo đảm chất lượng về hệ thống xuyên suốt, hỗ trợ, kết nối 3 trụ cột còn lại.

Tại hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia Việt Nam và chuyên gia Úc cùng nhau trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được cũng như những vấn đề còn tồn tại; chia sẻ về những mô hình hay, cách làm hiệu quả; những cơ hội và thách thức, nhận diện những khó khăn đang phải đối mặt trong xây dựng Hệ thống bảo đảm chất lượng cho giáo dục đại học Việt Nam. Từ đó đưa ra những đề xuất với các cấp thẩm quyền về sự cần thiết và cách thức triển khai khung bảo đảm chất lượng giáo dục đại học có tính khả thi, tiệm cận khu vực và quốc tế.

Kết quả khảo sát, 25 ý kiến của nhà quàn quản lý và chuyên gia cuối khóa tập huấn cho thấy 100% các người tham dự đồng ý và đa số hoàn toàn đồng ý sự cần thiết phải có văn bản thống nhất hướng dẫn về thực hiện IQA của cơ sở giáo dục.

Đánh giá cao hiệu quả và chất lượng của Hội thảo tập huấn lần này, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT Phạm Quốc Khánh cảm ơn và mong muốn tiếp tục sự hợp tác, hỗ trợ của Chính phủ Úc, quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới đối với giáo dục đại học nói chung và lĩnh vực bảo đảm chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam nói riêng, trong đó có sự đóng góp tích cực của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, Chương trình Aus4Skills.

Phó Cục trưởng nhận định: Kết quả Hội thảo đã xây dựng và đưa ra đề xuất khung bảo đảm chất lượng bên trong với cách tiếp cận hoàn chỉnh, có tính hệ thống tiếp thu thông lệ tốt của quốc tế và chuyên gia trong nước; bước đầu phân định được một số lĩnh vực cụ thể, qua đó giúp các cơ sở giáo dục đại học xác định lộ trình, ưu tiên thực hiện phù hợp với mục tiêu và yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Hội thảo này là một bước khởi đầu để thực hiện mục tiêu hoàn thiện và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục đại học Việt Nam theo tinh thần Quyết định số 78/QĐ-TTgCP ngày 14/01/2022 ban hành Chương trình phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

Print
466 Rate this article:
No rating