LIÊN KẾT KHÁC

Nhiều chuyên gia, bác sĩ các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng tham gia Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm học 2021-2022 của Khoa Y - Dược ĐHĐN

Từ ngày 26/7 - 04/8/2022, Khoa Y - Dược Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm học 2021-2022 cho sinh viên các ngành Y khoa và Dược học. Trong đợt bảo vệ tốt nghiệp lần này, nhiều chuyên gia, bác sĩ có uy tín đến từ các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tham gia Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Hội đồng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp chuyên ngành Nội chụp ảnh cùng SV

Đối với các ngành Y khoa, Bệnh viện Đà Nẵng có các chuyên gia, bác sĩ: TS.BS. Đoàn Hiếu Trung, ThS.BSCKII. Nguyễn Văn Xứng, ThS.BSCKII. Phạm Trần Xuân Anh…; Bệnh viện Phụ sản Nhi có các chuyên gia, bác sĩ: TS.BS. Trần Đình Vinh, TS.BS. Phạm Chí Kông, ThS.BS. Nguyễn Thị Thanh Nga, ThS.BS. Phạm Minh Sơn, ThS.BS. Huỳnh Thị Lệ, ThS.BS. Nguyễn Thị Thu Phương, ThS.BS. Đinh Thị Ý Thơ…

Đối với ngành Dược học có các chuyên gia, bác sĩ: TS.BS. Đặng Anh Đào, BSCKII. Đinh Công Minh (Bệnh viện Đà Nẵng), ThS.DS. Phan Diệu Hiền
(Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng)…

Hội đồng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp chuyên ngành Nhi chụp ảnh cùng SV

Các chuyên gia, bác sĩ đã tham gia Chủ tịch Hội đồng: TS.BS. Trần Đình Vinh (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng), ThS.BSCKII. Phạm Trần Xuân Anh (Bệnh viện Đà Nẵng); Uỷ viên phản biện/thư ký qua đó đã tận tình góp ý, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm quý báu trong các lĩnh vực chuyên môn và thực tiễn không chỉ đưa ra các câu hỏi, tình huống để sinh viên thể hiện kiến thức, năng lực giải quyết những bất cập, hạn chế trong khoá luận của mình mà còn gợi mở, tư vấn để sinh viên hoàn thiện đề tài, có thêm những bài học bổ ích cho nghề nghiệp công tác chuyên môn sau này.

Hội đồng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp chuyên ngành Sản chụp ảnh cùng SV

Theo TS.BS. Lê Viết Nho, Trưởng khoa Khoa Y - Dược ĐHĐN, chất lượng đào tạo sinh viên các ngành của Khoa không ngừng được chú trọng, nâng cao. Các bệnh viện đối tác trên địa bàn thành phố như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Đà Nẵng… luôn cử các chuyên gia, cán bộ tâm huyết, trình độ cao và giàu kinh nghiệm tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập nhất là trong thời gian sinh viên thực hiện khoá luận.

Nhiều đề tài bảo vệ tốt nghiệp được sinh viên thực hiện nghiêm túc; kết quả có độ tin cậy và ý nghĩa thực tiễn, khi hoàn thiện, tiếp thu các ý kiến phản biện, góp ý của các thầy/cô trong Hội đồng có thể phát triển nghiên cứu, ứng dụng trong thực tế.

Hội đồng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp ngành Dược chụp ảnh cùng SV

Đợt bảo vệ khoá luận tốt nghiệp này, Khoa Y-Dược ĐHĐN có 29 sinh viên, trong đó 20 sinh viên ngành Y khoa bảo vệ tại 07 Hội đồng và 09 sinh viên ngành Dược học bảo vệ tại 03 Hội đồng. Nỗ lực và tinh thần học tập, cầu thị của sinh viên cùng với sự tận tình, trách nhiệm của các Quý Thầy, Cô, đặc biệt là các chuyên gia, bác sĩ đến từ các bệnh viện đã làm nên một mùa bảo vệ tốt nghiệp đạt kết quả tốt, khẳng định uy tín, học hiệu của cơ sở đào tạo, góp phần cung ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Tin Khoa Y - Dược ĐHĐN

và Trung tâm TT-HL&Truyền thông ĐHĐN

Print
154 Rate this article:
No rating