Đánh giá ngoài Kinh tê - Sư phạm

Print
1274 Rate this article:
No rating
LIÊN KẾT KHÁC
Danh sách các trường đại học, cao dẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (Danh sách cập nhật đến ngày 31/5/2015)

01/06/2019

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách 519 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Danh sách cập nhật đến ngày 31/5/2015).

Thông tin KHCN

16/04/2019

Thông tin HTQT

16/04/2019

Đảm bảo CLGD

16/04/2019

Thư điện tử

16/04/2019

Danh bạ

16/04/2019

Biểu mẫu

16/04/2019

Galllery 1

12/04/2019

Gallery Summary

Đầu tiên2425262728303233