Article does not exist or Permission Denied.
LIÊN KẾT KHÁC
3

27/12/2019

banner 5

27/12/2019

banner

26/12/2019

Hình ảnh hoạt động

29/10/2019

Tập huấn tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường cao đẳng

Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

15/10/2019

Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Chức năng - Nhiệm vụ

14/10/2019

Ban ĐBCLGD có chức năng tư vấn, tham mưu cho Giám đốc Đại học Đà Nẵng và thực hiện quản lý, điều hành các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong toàn Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN).

Cập nhật danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (Tính đến 31/5/2019)

21/09/2019

Cập nhật danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục 

Đầu tiên4243444547495051Cuối cùng