sách QA

Print
2451 Rate this article:
No rating
LIÊN KẾT KHÁC
Kế hoạch hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN năm học 2021 - 2022

02/01/2022

KẾ HOẠCH
Hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục
năm học 2021 - 2022
------------------------------

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, Đại học Đà Nẵng xây dựng và triển khai kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 với những nội dung cụ thể như sau:

Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo tổng kết hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

01/01/2022

Ngày 29/12, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Hội thảo “Hoạt động khoa học công nghệ (KHCN): Chặng đường 2016-2020 và Định hướng đến 2030”.

Tham dự có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Thành uỷ viên, Giám đốc ĐHĐN; Ông Dương Hoàng Văn Bản-Phó Giám đốc Sở KHCN thành phố Đà Nẵng; Ông Trần Văn Tỵ-Phó trưởng ban Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; GS.TSKH. Bùi Văn Ga-nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Giám đốc ĐHĐN.

Đầu tiên45679111213Cuối cùng