LIÊN KẾT KHÁC

Phát triển các hệ thống đảm bảo chất lượng để đạt được kiểm định AUN cấp cơ sở đào tạo

Trong khuôn khổ dự án BUILD-IT về Đảm bảo và Kiểm định chất lượng cấp cơ sở đào tạo (IQA), ngày 21 và 22 tháng 9 năm 2017 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) phối hợp với ĐH Bang Arizona, Hoa Kỳ tổ chức hội thảo “Hành trình để đạt được kiểm định cấp cơ sở đào tạo - Phát triển các hệ thống đảm bảo chất lượng để đạt được kiểm định AUN-QA cấp cơ sở đào tạo” và buổi huấn luyện về “Đảm bảo chất lượng cấp cơ sở đào tạo”.

Hội thảo được tổ chức nhằm phát triển một hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (IQA) để đáp ứng các yêu cầu đánh giá của AUN-QA cấp cơ sở đào tạo. Theo đó, các yêu cầu và tiêu chuẩn kiểm định AUN-IQA nói chung và ba hệ thống phụ của IQA, bao gồm đảm bảo chất lượng cấp chiến lược, cấp hệ thống và cấp triển khai đã được thảo luận tại Hội thảo.

Với mục đích tối đa hóa lợi ích cho người tham gia, một nhóm tiêu chuẩn AUN-QA cũng đã được lựa chọn để thảo luận. Đối với mỗi tiêu chuẩn được chọn, một mô hình PDCA sẽ được phát triển dựa trên các tiêu chí phụ của nó. Các tiêu chuẩn đã chọn sẽ được chia thành hai nhóm 1 và 2.

Các tiêu chí phụ của Nhóm tiêu chuẩn số 1 được giải thích một cách chi tiết và cặn kẽ về tính phù hợp với chu trình PDCA, cách trả lời các câu hỏi chẩn đoán và cách sắp xếp các nguồn minh chứng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn. Trong khuôn khổ Hội thảo, khảo sát dữ liệu và các hành động khắc phục cũng được thảo luận; những bài học và kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất trong quá trình thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu cũng được trình bày.

“Thông qua Hội thảo, các cán bộ, giảng viên tham gia sẽ có cơ hội được làm việc với nhau, và cùng với các chuyên gia đến từ ĐH Bang Arizona, sẽ phát triển chuyên môn sâu hơn về các chủ đề liên quan đến phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong để chuẩn bị cho kiểm định AUN cấp cơ sở đào tạo” - GS. Charles Nguyễn Cường chia sẻ.

Được tổ chức dành riêng cho các nhóm phụ trách công tác kiểm định đến từ các cơ sở giáo dục đại học thành viên ĐHĐN, Hội thảo cho phép người tham dự xác định và phát triển một dự thảo chiến lược để tìm kiếm sự công nhận của bộ tiêu chuẩn AUN-IQA. Đặc biệt, các nhóm tham gia sẽ có khả năng phát triển hệ thống phụ trong đảm bảo chất lượng để tuân thủ các tiêu chí đánh giá AUN-QA ở cấp cơ sở đào tạo, đây là bước khởi đầu để thực hiện công tác viết báo cáo tự đánh giá (SAR).

Trong khuôn khổ Hội thảo, buổi tập huấn về đảm bảo chất lượng cấp cơ sở đào tạo cũng đã được tổ chức. Các nhóm phụ trách công tác kiểm định chất lượng cấp cơ sở đào tạo đã được hướng dẫn về việc triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng. Đây là cơ hội để các nhóm nêu ra các vấn đề cụ thể liên quan đến quá trình chuẩn bị hiện tại và việc hoàn thành bài tập từ các hội thảo về IQA. Buổi tập huấn đã mang lại kết quả là cải thiện tiến độ và gia tăng sự sẵn sàng của các nhóm.

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn

Print
43 Rate this article:
No rating