LIÊN KẾT KHÁC

Phiên họp lần thứ 3 Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục và định hướng nâng cao chất lượng giáo dục mạnh mẽ của Đại học Đà Nẵng

Vào ngày 16/02/2016, Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức phiên họp lần thứ 3 với sự tham dự của Ban Giám đốc ĐHĐN, lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên (CSGDĐHTV), đơn vị trực thuộc và các ban chức năng của ĐHĐN. Đây là phiên họp để tổng kết các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) của ĐHĐN trong giai đoạn 2010-2015 và đề ra các phương hướng giải pháp để triển khai hiệu quả công tác này trong giai đoạn 2016-2020 mà trọng tâm trước mắt là cho các năm 2016, 2017.

GS.TS Trần Văn Nam - Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Trong phát biểu chỉ đạo của mình, GS.TS Trần Văn Nam - Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN đã nhấn mạnh đến việc vừa qua ĐHĐN và các CSGDĐHTV đã cử nhiều cán bộ đi bồi dưỡng, tập huấn, học tập kinh nghiệm ĐBCLGD ở nhiều cơ sở giáo dục đại học, tổ chức ĐBCLGD trong nước và quốc tế.GS.TS Trần Văn Nam cũng đánh giá cao hoạt động ĐBCLGD của ĐHĐN trong thời gian qua với nhiều thành công tốt đẹp. Kết quả nổi bật đạt được trong năm 2015 là Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN là trường đại học đầu tiên trong cả nước đã được kiểm định chất lượng giáo dục thành công và đạt yêu cầu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PGS.TS Đoàn Quang Vinh – Phó Giám đốc ĐHĐN, Phó Chủ tịch Hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN, Giám đốc Trung tâm Kiểm định CLGD ĐHĐN đóng góp nhiều ý kiến tại phiên họp

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập và cấp phép hoạt động.ĐHĐN cũng đã được cấp phép đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, GS.TS Trần Văn Nam cũng cho rằng trong thời gian sắp đến cần đầu tư, tập trung mạnh mẽ vào công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA. Đi đầu là Trường Đại học Bách khoa, sau đó là các trường đại học thành viên còn lại. Thủ trưởng các đơn vị cần chỉ đạo một cách quyết liệt để làm tốt công tác kiểm định, đặc biệt là ban hànhvà sắp xếp lại các chuẩn đầu ra, triển khai đào tạo theo chuẩn đầu ra một cách thực sự.

PGS.TS Đinh Thành Việt – Ủy viên thường trực Hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN, Trưởng ban Ban ĐBCLGD, ĐHĐN báo cáo tổng kết hoạt động ĐBCLGD năm 2015

Tại buổi họp, PGS.TS Đinh Thành Việt – Ủy viên thường trực Hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN, Trưởng ban Ban ĐBCLGD, ĐHĐN đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động ĐBCLGD năm 2015, định hướng cho giai đoạn 2016-2017 và đưa ra các giải pháp để kiểm định thành công chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo. Trong đó các nhóm giải pháp quan trọng cần triển khai liên quan đến: (1) sứ mạng, mục tiêu, tầm nhìn, chiến lược phát triển; (2) công tác tổ chức, quản lý; (3) hoàn thiện và phát triển các chương trình đào tạo; (4) chiến lược giảng dạy và học tập; (5) phương pháp đánh giá người học; (6) đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên và cán bộ phục vụ; (7) hoàn thiện hệ thống ĐBCLGD bên trong của ĐHĐN; (8) nâng cao các kết quả đầu ra, cải thiện tình hình việc làm sau khi tốt nghiệp của người học; (9) nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học; (10) nâng cấp thư viện và cơ sở vật chất; (11) nâng cao hiệu quả công tác tài chính.

PGS.TS Nguyễn Bảo Hoàng Thanh – Hiệu trưởng Trưởng ĐH Sư phạm, ĐHĐN chia sẻ kinh nghiệm về đánh giá ngoài

Các thành viên trong hội đồng cũng lần lượt đưa ra các ý kiến thảo luận và chia sẻ thông tin về tình hình công tác ĐBCLGD tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên của ĐHĐN.

GS.TS Trần Văn Nam đã tổng hợp các ý kiến đóng góp và có những chỉ đạo cụ thể qua 8 định hướng quan trọng cho hoạt động ĐBCLGD của ĐHĐN trong giai đoạn 2016-2017 bao gồm: (1) kiện toàn mạng lưới đảm bảo chất lượng, ban hành quy chế tổ chức hoạt động của các bộ phận đảm bảo chất lượng ở các cấp; (2) đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, có lộ trình và kế hoạch kiểm định cụ thể; (3) đăng ký kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, cân đối các nguồn lực để sắp xếp thứ tự ưu tiên cho phù hợp để đảm bảo tính khả thi và đạt được mục tiêu đề ra; (4) tăng cường mở các lớp đào tạo và bồi dưỡng về kiểm định chất lượng giáo dục cho các CSGDĐH thành viên; (5) tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, cơ sở vật chất và chia sẻ kinh nghiệm về đánh giá ngoài; (6) tìm kiếm, sắp xếp và lưu trữ minh chứng phục vụ công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (7) chuẩn hóa trang web của ĐHĐN và các CSGDĐHTV, tăng cường đưa thông tin về hoạt động; (8) tìm kiếm dự án mới kể cả dự án nước ngoài liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đảm bảo chất lượng với các nước tiên tiến.

Các thành viên Hội đồng ĐBCLGD ĐHĐNtham dự Phiên họp lần thứ 3

Kết luận phiên họp, GS.TS Trần Văn Nam gửi lời chúc mừng năm mới và bày tỏ mong muốn toàn thể cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên ĐHĐN quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giáo dục để giữ vững và nâng cao uy tín của ĐHĐN trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn

Tin, ảnh: Mai Hương – Văn phòng ĐHĐN

Nguồn tin: Ban ĐBCLGD ĐHĐN

Print
37 Rate this article:
No rating