LIÊN KẾT KHÁC

Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN - Đánh giá ngoài nội bộ 02 chương trình đào tạo Luật kinh tế và Quản lý nhà nước

Ngày 23-24/6, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN tổ chức Đánh giá ngoài nội bộ 02 chương trình đào tạo Luật kinh tế, Quản lý nhà nước để phục vụ cho đợt khảo sát chính thức.

Tham dự buổi làm việc có PGS.TS Đinh Thành Việt, Trưởng Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Đại học Đà Nẵng, TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN, TS. Phan Hoàng Long - Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục cùng giảng viên, cán bộ hai khoa Luật và Lý luận chính trị.

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc

Phát biểu tại buổi khai mạc, TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chào mừng kiểm định viên PGS.TS Đinh Thành Việt đã quan tâm, tạo điều kiện để nhà trường thực hiện đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo Luật kinh tế, Quản lý nhà nước. Nhà trường hi vọng thông qua hoạt động đánh giá ngoài nội bộ, triển khai hoạt động kiểm định chất lượng chương trình đào tạo sẽ giúp Nhà trường nhìn ra được những tồn tại trong hoạt động đào tạo, quản trị, đảm bảo chất lượng… để từ đó Nhà trường tiếp tục cải tiến mọi mặt hoạt động nhằm nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo.

Trong hai ngày làm việc, kiểm định viên đã tiến hành phỏng vấn giảng viên và cán bộ hỗ trợ Khoa Luật, phỏng vấn sinh viên ngành Luật kinh tế, phỏng vấn sinh viên ngành Quản lý nhà nước, phỏng vấn giảng viên và cán bộ hỗ trợ Khoa Lý luận chính trị, phỏng vấn Lãnh đạo Khoa Luật và Lý luận chính trị và 02 trưởng nhóm SAR. Tiếp đó, kiểm định viên sẽ chuẩn bị báo cáo đánh giá ngoài nội bộ và họp với lãnh đạo Khoa Luật và Lý luận chính trị cùng thành viên 02 nhóm SAR để báo cáo kết quả đánh giá ngoài nội bộ.

Kiểm định viên thực hiện đánh giá với tinh thần khách quan, chuyên nghiệp, minh bạch và chất lượng. Từ đó, có những đề xuất giúp Nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN.

Trung tâm CNTT&TT

Print
165 Rate this article:
No rating