LIÊN KẾT KHÁC

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đón Đoàn chuyên gia khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục

Ngày 03/7/2023, Đoàn chuyên gia của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (gọi tắt là Đoàn chuyên gia) đã đến khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng.

Thành viên của Đoàn chuyên gia gồm có: GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Trưởng đoàn Đoàn đánh giá ngoài; TS. Tạ Thị Thu Hiền – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD)– ĐHQGHN; TS. Tô Thị Thu Hương – Thư ký đoàn; ThS. Trịnh Thị Nhung – Cán bộ hỗ trợ.

Về phía Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) có: TS. Phan Bảo An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Phó Hiệu trưởng: TS. Hoàng Dũng, PGS. TS. Võ Trung Hùng, TS. Nguyễn Linh Nam; cùng các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá; các nhóm chuyên trách báo cáo tự đánh giá; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc/trực thuộc Trường; đại diện các tổ chức đoàn thể thuộc Trường.

_MG_1916.JPG

_MG_1917.JPG

Toàn cảnh buổi khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục 

Thực hiện Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, Trường ĐHSPKT đã triển khai làm Báo cáo Tự đánh giá chu kỳ 2018-2023 để thực hiện quy trình và thủ tục đăng ký đánh giá ngoài. Trung tâm KĐCLGD– ĐHQGHN là đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng giáo dục Trường ĐHSPKT-ĐHĐN.

Đợt khảo sát sơ bộ nhằm đảm bảo các yêu cầu theo các quy định về kiểm định cơ sở giáo dục và chuẩn bị mọi điều kiện cho Đoàn chuyên gia làm việc hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra. Thay mặt Đoàn chuyên gia, TS. Tạ Thị Thu Hiền đã phổ biến cho các nhóm chuyên trách các nội dung cần rà soát, bổ sung, làm rõ trong báo cáo tự đánh giá và danh mục minh chứng. Đoàn chuyên gia đã thăm một số địa điểm nhà trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức như: phòng làm việc của Đoàn chuyên gia, phòng phỏng vấn và các điều kiện cơ sở vật chất liên quan đến đợt khảo sát chính thức.

_MG_1900.JPG

Đoàn chuyên gia làm việc với các nhóm chuyên trách báo cáo tự đánh giá

Tại phiên làm việc toàn thể, thay mặt lãnh đạo nhà trường, PGS. TS. Võ Trung Hùng đã phát biểu cảm ơn Đoàn chuyên gia đã đến đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường và nhấn mạnh: “Lần đánh giá này là một đợt để nhà trường “soi gương” về các hoạt động và rất mong Đoàn chuyên gia chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu, khuyến nghị giúp trường phát triển trong tương lai”.

TS. Tạ Thị Thu Hiền đã đại diện cho Đoàn chuyên gia phát biểu: “Trung tâm KĐCLGD– ĐHQGHN đã có kinh nghiệm triển khai 90 lượt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, đánh giá chất lượng 325 chương trình đào tạo và các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực của nhà trường đào tạo thì hầu như Trung tâm đã đánh giá ở nơi khác. Chúng tôi hy vọng, các Thầy Cô giáo yên tâm tin tưởng, để Trung tâm có thể triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với nhà trường.”.

_MG_1919.JPG

PGS. TS. Võ Trung Hùng đại diện lãnh đạo nhà trường phát biểu

_MG_1922.JPG

TS. Tạ Thị Thu Hiền đại diện cho Đoàn chuyên gia phát biểu

Kế tiếp, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức đã trao đổi một số nội dung lưu ý trong đợt đánh giá chính thức, thầy nhấn mạnh “Một trong những điều ấn tượng của Đoàn chuyên gia là sứ mệnh của Trường rất rõ ràng, số bài báo xuất bản scopus, ISI…của trường gần đây rất ấn tượng. Trong quá trình đánh giá, Đoàn đánh giá sẽ đưa ra các đánh giá và khuyến nghị mang tính định hướng cho nhà trường phát triển”.

_MG_1934.JPG

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức phát biểu

Thay mặt Đoàn chuyên gia, TS. Tô Thị Thu Hương đã báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ TĐG, thông báo kế hoạch khảo sát chính thức và những yêu cầu đơn vị cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức.

Trong phiên toàn thể của đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục, hai bên đã thảo luận thống nhất những vấn đề cần chuẩn bị như: tài liệu, minh chứng cần bổ sung; số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn; đối tượng cần quan sát, kiểm tra; thảo luận thống nhất lịch trình khảo sát chính thức; thảo luận về công tác hậu cần cho Đoàn chuyên gia.

_MG_1951.JPG

PGS. TS. Võ Trung Hùng và TS. Tạ Thị Thu Hiền ký biên bản

Kết thúc của đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục, PGS. TS. Võ Trung Hùng và TS. Tạ Thị Thu Hiền đã thay mặt hai đơn vị ký biên bản. Theo đó, đợt Khảo sát chính thức Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Trường ĐHSPKT-ĐHĐN sẽ diễn ra từ ngày 07/7 đến ngày 12/7/2023.

_MG_1944.JPG

Chụp hình lưu niệm

Trung tâm Học liệu và Truyền thông - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Print
191 Rate this article:
No rating