LIÊN KẾT KHÁC

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá công tác viết báo cáo tự đánh giá 05 chương trình đào tạo

Ngày 10/01/2024, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác viết báo cáo tự đánh giá 05 chương trình đào tạo (CTĐT): ngành Công nghệ Thông tin; ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử; ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô; ngành Kỹ thuật Thực phẩm và ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng.

Tham dự hội nghị, về phía lãnh đạo nhà trường có các Phó Hiệu Trưởng: PGS. TS. Võ Trung Hùng và TS. Nguyễn Linh Nam; TS. Bùi Hệ Thống – Trưởng phòng Phòng Đào tạo; đại diện lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa, bộ môn; cùng các nhóm chuyên trách báo cáo và các cán bộ, giảng viên có quan tâm.

 

_MG_7105.JPG

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chủ trì hội nghị, PGS. TS. Võ Trung Hùng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo và nâng cao học hiệu của nhà trường.

_MG_7070.JPG

PGS. TS. Võ Trung Hùng phát biểu

Tự đánh giá CTĐT là quá trình cơ sở giáo dục dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để tự xem xét, báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác thuộc CTĐT, làm căn cứ để cơ sở giáo dục tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Tại hội nghị, các nhóm chuyên trách báo cáo của 05 CTĐT tham gia đánh giá lần này đã lần lượt trình bày báo cáo tự đánh giá trên 11 tiêu chuẩn theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

_MG_7077.JPG

 

_MG_7082.JPG

 

_MG_7100.JPG

 

_MG_7103.JPG

 

_MG_7109.JPG

Các giảng viên trình bày báo cáo tại hội nghị

Sau mỗi báo báo, các đại biểu tham dự hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận và đưa ra những góp ý cụ thể cho từng tiêu chuẩn của 05 CTĐT.

_MG_7096.JPG

TS. Nguyễn Linh Nam phát biểu

_MG_7088.JPG

Các thành viên dự hội nghị thảo luận

Kết luận hội nghị, PGS. TS. Võ Trung Hùng đề nghị các nhóm chuyên trách báo cáo khẩn trương phối hợp với các đơn vị phòng, khoa, trung tâm, bộ môn và các cán bộ, giảng viên có liên quan nhằm khắc phục những hạn chế, bổ sung các tài liệu, minh chứng cần thiết và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, tạo cơ sở để thực hiện việc đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với 05 CTĐT: ngành Công nghệ Thông tin; ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử; ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô; ngành Kỹ thuật Thực phẩm và ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng.

Hội nghị đánh giá công tác viết báo cáo tự đánh giá 05 CTĐT của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã diễn ra thành công tốt đẹp, là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm của nhà trường trong việc đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Trung tâm Học liệu và Truyền thông

 

Print
131 Rate this article:
No rating