LIÊN KẾT KHÁC

Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Đại học Đà Nẵng giới thiệu sách “Phát triển, bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo và đo lường đánh giá chuẩn đầu ra”

Chất lượng của chương trình đào tạo (CTĐT) ngày càng được xã hội quan tâm mạnh mẽ và góp phần tạo nên uy tín, học hiệu của các cơ sở giáo dục đại học. Việc đạt chuẩn đầu ra của CTĐT là một trong những điều kiện để sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp, các bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng mới đều yêu cầu phải chứng minh người học đạt được các chuẩn đầu ra mong đợi. Để chia sẻ kinh nghiệm, góp phần thông tin cho các cá nhân và đơn vị trong các cơ sở giáo dục đại học, PGS.TS. Đinh Thành Việt - Trưởng ban Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Đà Nẵng và ThS. Trần Thị Hà Vân, chuyên viên Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục cùng biên soạn cuốn sách “Phát triển, bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo và đo lường đánh giá chuẩn đầu ra”. 

Bìa cuốn sách “Phát triển, bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo và đo lường đánh giá chuẩn đầu ra”

Cuốn sách nhằm phục vụ độc giả là cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên trong các cơ sở giáo dục đại học quan tâm đến việc phát triển CTĐT cũng như thực hiện việc bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng CTĐT và cơ sở giáo dục đại học. Dựa trên kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng và kiểm định chất lượng thành công 24 CTĐT theo tiêu chuẩn quốc tế và 03 CTĐT theo tiêu chuẩn trong nước tại Đại học Đà Nẵng, nhóm tác giả cung cấp những nội dung chính với những hướng dẫn cụ thể như:

  • Phương pháp xây dựng CTĐT hiệu quả
  • Xây dựng các chuẩn đầu ra của CTĐT và học phần
  • Đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra
  • Quy trình rà soát, cải tiến liên tục nhằm bảo đảm chất lượng CTĐT
  • Bảo đảm chất lượng giáo dục trong đào tạo trực tuyến

Cuốn sách được xem là thành quả của những nỗ lực, đầu tư thời gian và công sức của nhóm tác giả; cũng như sự chỉ đạo, quan tâm, động viên của Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng trong việc thúc đẩy các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo.

Giám đốc Đại học Đà Nẵng PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ chỉ đạo ĐHĐN không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo

Nhóm tác giả trong hội thảo trực tuyến “Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục đại học trong tình hình mới”

Việc phát hành cuốn sách “Phát triển, bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo và đo lường đánh giá chuẩn đầu ra” góp phần cung cấp học liệu cho giảng viên và cán bộ đang công tác trong lĩnh vực xây dựng, bảo đảm và kiểm định chất lượng CTĐT, đo lường đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo. Đây là sản phẩm sáng tạo của nhóm tác giả đóng góp cho công tác bảo đảm chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học trong phạm vi cả nước, góp phần khẳng định, nâng cao uy tín, học hiệu của Đại học Đà Nẵng.

Hoạt động rà soát, cải tiến chất lượng CTĐT tại các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Tin Ban ĐBCLGD

Print
1476 Rate this article:
4.3