LIÊN KẾT KHÁC

Biểu mẫu Báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT áp dụng cho các CSGDĐH có CTĐT được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng

DANH MỤC BIỂU MẪU

TT Mẫu Tên tài liệu Văn bản gốc
1 Biểu mẫu số 10 và phụ lục đính kèm Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
2 Biểu mẫu số 11 và phụ lục đính kèm Báo cáo giữa kỳ kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
3 Biểu mẫu số 12 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục chương trình đào tạo đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng trong năm Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

 

Print
6572 Rate this article:
No rating