LIÊN KẾT KHÁC

Buổi Tập huấn “Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại các trường đại học”

Sáng ngày 28/7/2023, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh đã phối hợp với Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng tổ chức thành công phiên tập huấn “Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại các trường đại học”. Buổi Tập huấn được chủ trì bởi PGS.TS. Đinh Thành Việt – Trưởng ban Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Đại học Đà Nẵng cùng hơn 50 cán bộ, giảng viên, chuyên viên của Viện.

Hình 2. PGS.TS. Đinh Thành Việt – Trưởng ban Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục chủ trì buổi Tập huấn

Buổi Tập huấn này giúp cho cán bộ viên chức VNUK được trang bị kiến thức cơ bản về việc xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng (ĐBCL) bên trong, cũng như cung cấp mô hình thực tiễn tốt để giúp trường hoàn thiện hệ thống và có sự chuẩn bị tốt nhất cho công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài. 

Hình 3. Buổi tập huấn đã mang đến cái nhìn khái quát về công tác vận hành hệ thống ĐBCL bên trong cho cán bộ, giảng viên VNUK

  • Giới thiệu về hệ thống ĐBCL bên trong theo mô hình trong nước và quốc tế (AUN-QA) 
  • Hướng dẫn khái quát xây dựng cấu trúc hệ thống; quy trình, thủ tục; đội ngũ nhân sự tham gia các hoạt động bảo đảm chất lượng
  • Hướng dẫn khái quát xây dựng công cụ và triển khai các hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan và cải tiến chất lượng
  • Giới thiệu về Thiết kế và tổ chức xây dựng được hệ thống BĐCL bên trong CSGD ĐH trên cơ sở bộ tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA (25 tiêu chuẩn)
  • Tư vấn, giải đáp về các mục cần cải tiến theo khuyến nghị của chuyên gia ĐGN 3 CTĐT (IBM, CSE, BMS)
  • Thảo luận: Bộ môn và phòng/tổ chức năng đặt vấn đề; các Chuyên gia tư vấn, giải đáp 

Trong khuôn khổ chương trình, PGS.TS Đinh Thành Việt đã bố trí nhiều hoạt động sáng tạo để thu hút người tham gia chủ động tìm hiểu, nêu ý kiến thắc mắc, góp ý liên quan đến công tác vận hành hệ thống ĐBCL bên trong. 

Sau khi hoàn thành khóa tập huấn, Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục của VNUK sẽ chủ trì công tác rà soát và cải tiến hệ thống ĐBCL bên trong bao gồm xây dựng các chính sách, quy trình, công cụ phục vụ, xây dựng hệ thống thông tin, tổ chức mạng lưới ĐBCL bên trong, xây dựng kế hoạch chiến lược ĐBCL, các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn để thực hiện tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh.

Print
235 Rate this article:
No rating