LIÊN KẾT KHÁC

Đại học Đà Nẵng 02 năm liên tiếp thuộc Top 401-450, tiệm cận Top 400 đại học hàng đầu Châu Á theo QS-Asia

05/04/2021

Theo dữ liệu cập nhật mới nhất trên Bảng xếp hạng đại học (ĐH) uy tín của Tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds, Vương quốc Anh (QS University Ranking-2021), năm nay, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tiếp tục giữ vững thứ hạng nằm trong Top 401-450 ĐH tốt nhất Châu Á.

Kết quả xếp hạng

Đại học Đà Nẵng giữ vững thứ hạng Top 06 đại học hàng đầu Việt Nam trên Bảng xếp hạng Webometrics

05/04/2021

Theo Bảng xếp hạng đại học (ĐH) thế giới Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities) vừa công bố tháng 01/2021, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tiếp tục giữ vững thứ hạng trong Top 06 ĐH hàng đầu Việt Nam.

Kết quả xếp hạng

Đại học Đà Nẵng tiếp tục thăng hạng, tiếp cận top 400 đại học hàng đầu Châu Á theo QS-Asia 2020

02/04/2021

Theo dữ liệu cập nhật mới nhất trên Bảng xếp hạng đại học (ĐH) uy tín của Tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds, Vương quốc Anh (QS University Ranking-2020), Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tiếp tục tăng thứ hạng, tiếp cận sát top 400 đại học hàng đầu Châu Á.

Kết quả xếp hạng

Đại học Đà Nẵng tăng thứ hạng 401-450 theo QS Asia-2020, lần thứ ba liên tiếp thuộc top 500 đại học tốt nhất Châu Á

02/04/2021

Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (Vương Quốc Anh) đánh giá, xếp hạng các đại học năm 2020, theo đó, Đại học Đà Nẵng được tăng hạng 401-450 (QS-Asia-2020), lần thứ ba liên tiếp thuộc top 500 đại học tốt nhất Châu Á.

Kết quả xếp hạng

Đại học Đà Nẵng tăng thứ hạng trên Bảng xếp hạng QS Asia 2020, lần thứ 3 liên tiếp nằm trong top 500 đại học tốt nhất Châu Á

02/04/2021

Theo công bố mới nhất của Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds - Vương quốc Anh, trong Bảng xếp hạng các đại học hàng đầu Châu Á-QS Asia University Rankings 2020 (QS Asia 2020), Đại học Đà Nẵng tăng thứ hạng nằm trong top 401-450 (năm 2018,2019 nằm trong top 451-500) đại học tốt nhất Châu Á (trên tổng số 13.578 đại học, học viện toàn Châu Á).

Kết quả xếp hạng

Đại học Đà Nẵng tăng 6 bậc, nằm trong Top 6 đại học hàng đầu Việt Nam trên Bảng xếp hạng Webometrics

02/04/2021

Theo Bảng xếp hạng đại học (ĐH) thế giới Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities) vừa công bố tháng 7/2020, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tăng 06 bậc, nằm trong Top 6 ĐH hàng đầu Việt Nam.

Kết quả xếp hạng

Đại học Đà Nẵng tiếp tục được xếp hạng nằm trong top 500 đại học tốt nhất Châu Á theo bảng xếp hạng QS Asia 2020

01/04/2021

Ngày 27/11/2019, Tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds, Vương quốc Anh vừa công bố Bảng xếp hạng các trường đại học (ĐH) hàng đầu Châu Á - QS Asia University Rankings 2020 (gọi tắt là QS Asia 2020), theo đó Đại học Đà Nẵng tiếp tục nằm trong top 08 ĐH hàng đầu của Việt Nam được xếp hạng trong top 451-500 ĐH tốt nhất trên tổng số 13.578 ĐH, học viện trong toàn Châu Á.

Kết quả xếp hạng

12