LIÊN KẾT KHÁC

Chuỗi Hội thảo: Phương pháp Đánh giá và Công cụ đo lường “Assessment Methods and Measures” & Tư duy thiết kế dành cho lãnh đạo bậc giáo dục đại học “Design Thinking for Higher Education Leaders”

Chuỗi Hội thảo nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Nhà trường và Dự án BUILD-IT với sự hướng dẫn của Dr. Scott Danielson đến từ Trường Đại học Bang Arizona được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN trong 02 ngày 09,10/03/2023 thu hút gần 70 đại biểu tham dự gồm cán bộ, giảng viên Nhà trường và các trường thành viên Đại học Đà Nẵng.

Ảnh có chứa trong nhà, trần nhà, người, con ngườiMô tả được tạo tự động
Toàn cảnh Hội thảo: Phương pháp Đánh giá và Công cụ đo lường - Assessment Methods and Measures ”

Ảnh có chứa người, trần nhà, trong nhà, con ngườiMô tả được tạo tự động
Toàn cảnh Hội thảo “Tư duy thiết kế dành cho lãnh đạo bậc giáo dục đại học -Design Thinking for Higher Education Leaders”

Chuỗi Hội thảo gồm: Hội thảo “Phương pháp Đánh giá và Công cụ đo lường - Assessment Methods and Measures” diễn ra ngày 09/3/2023 và Hội thảo “Tư duy thiết kế dành cho lãnh đạo bậc giáo dục đại học -Design Thinking for Higher Education Leaders” diễn ra ngày 10/3/2023 do Dr. Scott Danielson hướng dẫn.


Dr. Scott Danielson tham gia hướng dẫn tại chuỗi Hội thảo

Đối với Hội thảo “Phương pháp Đánh giá và Công cụ đo lường - Assessment Methods and Measures” cung cấp các nhìn tổng quát và những nguyên tắc cơ bản của các phương pháp đánh giá và công cụ đo lường nhằm mục đích cải tiến chất lượng liên tục của các chương trình đào tạo.

Hội thảo “Tư duy thiết kế dành cho lãnh đạo bậc giáo dục đại học -Design Thinking for Higher Education Leaders” cung cấp những khái niệm cơ bản về tư duy thiết kế và lý do phương pháp này được áp dụng phổ biến trong trường đại học.  Trong kỹ nguyên VUCA (biến động, bất định, hỗn loạn và mơ hồ) việc áp dụng nguyên tắc của tư duy thiết kế trong các cơ sở giáo dục bậc đại học sẽ giúp tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề nan giải hoặc kiến tạo những hình thức và mô hình hợp tác mới. Tư duy thiết kế thậm chí còn giúp công việc trở nên thú vị hơn và thu hút nhân sự bằng những cách thức mới

Tại chuổi Hội thảo, các đại biểu tham dự được chia thành những nhóm nhỏ và  cùng trao đổi, thảo luận, đưa ra những nhận định giúp hiểu rõ hơn những vấn đề được đề cập trong các chủ đề Hội thảo.

Ảnh có chứa người, tư thế, nhóm, trong nhàMô tả được tạo tự động
Chụp hình lưu niệm

Một số hình ảnh khác:

Ảnh có chứa người, trong nhà, đứng, tư thếMô tả được tạo tự động

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Print
338 Rate this article:
3.0