LIÊN KẾT KHÁC

Đại học Đà Nẵng 02 năm liên tiếp thuộc Top 401-450, tiệm cận Top 400 đại học hàng đầu Châu Á theo QS-Asia

Theo dữ liệu cập nhật mới nhất trên Bảng xếp hạng đại học (ĐH) uy tín của Tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds, Vương quốc Anh (QS University Ranking-2021), năm nay, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tiếp tục giữ vững thứ hạng nằm trong Top 401-450 ĐH tốt nhất Châu Á.

ĐHĐN  02 năm liên tiếp trong Top 401-450 ĐH tốt nhất Châu Á theo QS Asia

Đây là năm thứ 02 liên tiếp, ĐHĐN tiệm cận Top 400 ĐH hàng đầu Châu Á.

Thành quả này đạt được là  nhờ sự phấn đấu, nỗ lực toàn diện trên mọi lĩnh vực của ĐHĐN cũng như các trường ĐH thành viên, đơn vị trực thuộc, nhờ đó góp phần cải thiện, nâng cao các chỉ số đánh giá theo Bảng xếp hạng ĐH quốc tế.

Tỷ trọng đánh giá 11 tiêu chí theo QS Ranking

Các chỉ số đánh giá theo Bảng xếp hạng QS-Asia bao gồm: Danh tiếng về học thuật (30%); Danh tiếng nhà tuyển dụng (20%); Tỷ lệ giảng viên/sinh viên (10%); Tỷ lệ đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ (5%); Tỷ số bài báo xuất bản trên giảng viên (5%); Chỉ số trích dẫn trên bài báo (10%); Mạng lưới nghiên cứu quốc tế (10%); Giảng viên quốc tế (2,5%); Sinh viên quốc tế (2,5%); Sinh viên trao đổi trong nước (2,5%); Sinh viên học trao đổi nước ngoài (2,5%)...

Kể từ năm 2017 đến nay, ĐHĐN đã liên tiếp 04 lần được QS xếp hạng trong top 500 ĐH tốt nhất Châu Á, trong đó, liên tục 02 năm 2020, 2021, ĐHĐN nằm trong top 401-450 và thuộc top 08 ĐH hàng đầu Việt Nam có tên trong top 500 ĐH Châu Á.

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
2961 Rate this article:
No rating