LIÊN KẾT KHÁC

Đại học Đà Nẵng công bố các Quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý

Ngày 03/5, tại Giao ban Cơ quan Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tháng 4/2024, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Thành ủy viên, Giám đốc ĐHĐN và TS. Phan Minh Đức-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN đã trao các Quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý và tặng hoa chúc mừng. 


Lãnh đạo ĐHĐN trao Quyết định, tặng hoa 
chúc mừng các viên chức quản lý Ban Đào tạo và Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN 

Thành lập Ban Đào tạo và Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN (Quyết định số 1616/QĐ-ĐHĐN ngày 02/5/2024) trên cơ sở sáp nhập Ban Đào tạo và Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN;

Bổ nhiệm TS. Trần Đình Khôi Quốc-Trưởng ban Ban Đào tạo ĐHĐN giữ chức vụ Trưởng ban Đào tạo và Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN (Quyết định số 1643/QĐ-ĐHĐN);

Lãnh đạo ĐHĐN trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh ĐHĐN 

Bổ nhiệm các Phó Trưởng ban Ban Đào tạo và Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN: ThS. Nguyễn Bắc Nam (Quyết định số 1644/QĐ-ĐHĐN); TS. Nguyễn Đức Quận (Quyết định số 1645/QĐ-ĐHĐN);

Bổ nhiệm ThS. Trần Thị Kim Oanh giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh ĐHĐN (Quyết định số 1415/QĐ-ĐHĐN).

Đại diện các viên chức vừa được bổ nhiệm đã trân trọng cám ơn các cấp lãnh đạo; hứa quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của đơn vị và ĐHĐN.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
67 Rate this article:
No rating