LIÊN KẾT KHÁC

Đại học Đà Nẵng tăng 6 bậc, nằm trong Top 6 đại học hàng đầu Việt Nam trên Bảng xếp hạng Webometrics

Theo Bảng xếp hạng đại học (ĐH) thế giới Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities) vừa công bố tháng 7/2020, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tăng 06 bậc, nằm trong Top 6 ĐH hàng đầu Việt Nam.

Kết quả này là bước thăng tiến mạnh mẽ, thể hiện nỗ lực vươn lên rất đáng ghi nhận của ĐHĐN nhờ đã triển khai đồng bộ, tích cực các giải pháp hữu hiệu như: Đổi mới cách công bố, tiếp cận và nâng cao chất lượng thông tin; Kết nối đồng bộ các website của ĐHĐN với các trường ĐH thành viên, đơn vị trực thuộc, các đối tác trong nước và quốc tế; Gia tăng công bố khoa học quốc tế có chỉ số trong hệ thống ISI, SCOPUS với nhiều kết quả nghiên cứu mới, có giá trị, được trích dẫn trên Google Scholar; Phát hành đều đặn các ấn phẩm điện tử truyền thông số (Newsletter, Annual Report…); Không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và kiểm định quốc tế…

ĐHĐN thuộc top 6 ĐH hàng đầu Việt Nam

Bảng xếp hạng ĐH thế giới Webometrics là hệ thống xếp hạng các trường dựa trên chỉ số tổng hợp gồm các tiêu chí khối lượng nội dung web, số lượt xem và độ ảnh hưởng đến các ấn phẩm bên ngoài (trích dẫn của website). Mục đích của bảng xếp hạng nhằm khuyến khích cải thiện sự hiện diện của các viện nghiên cứu trên website và thúc đẩy việc công bố, trích dẫn các kết quả nghiên cứu khoa học của các trường ĐH trên thế giới.

Webometrics đề cao việc hỗ trợ các sáng kiến về Tiếp cận Mở (Open Access initiatives) nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các thông tin về nghiên cứu khoa học và tài liệu học thuật xuất bản dưới dạng điện tử. Webometrics đưa ra kết quả xếp hạng các trường ĐH trên thế giới dựa trên các thông số của trang web của các cơ sở giáo dục theo 04 tiêu chí:

Webometrics khuyến khích công bố, trích dẫn các kết quả nghiên cứu khoa học

Presence (Mức độ xuất hiện): Số lượng các website con được lưu trữ trên hệ thống của trường được nhận biết bởi Google;

Impact (Mức độ ảnh hưởng): Số lượng backlink từ các website khác trở về website của trường;

Openess (Mức độ mở): Số lượng trích dẫn các công trình khoa học trên nguồn dữ liệu Google Scholar; 

Excellence (Sự xuất sắc): Top 10% bài báo do đội ngũ các giảng viên, nhà khoa học của trường đăng trên các tạp chí khoa học được trích dẫn nhiều nhất thuộc danh mục Scopus.

Webometrics được cập nhật định kỳ mỗi năm hai lần (tháng 1 và tháng 7). Kết quả thăng hạng 06 bậc của ĐHĐN tháng 7/2020 tiếp tục khẳng định vững chắc uy tín, học hiệu của ĐHĐN luôn nằm trong top đại học hàng đầu Việt Nam, đang vươn lên mạnh mẽ hội nhập với ĐH khu vực và thế giới.

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
221 Rate this article:
No rating