LIÊN KẾT KHÁC

Đại học Đà Nẵng tăng vị thứ trên Bảng xếp hạng đại học thế giới Webometrics 2023

Theo Bảng xếp hạng (BXH) đại học (ĐH) thế giới Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities) vừa công bố tháng 7/2023, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tăng 69 bậc trên BXH ĐH thế giới và tăng từ Top 09 lên Top 08 ĐH hàng đầu Việt Nam (tiếp sau là Trường ĐH Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thứ 9, Trường ĐH Cần Thơ thứ 10, ĐH Huế thứ 11 và ĐH Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thứ 12).


ĐHĐN thuộc top 08 ĐH hàng đầu Việt Nam

Kết quả này thể hiện ĐHĐN đã triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp như: Tăng số tài khoản và trích dẫn khoa học trên Google Scholar; Tăng tần suất, chất lượng tin, bài, hình ảnh trên website udn.vn; Tăng việc kết nối, dẫn link các tin, bài chia sẻ trên website của các trường ĐH thành viên, đơn vị trực thuộc, các đối tác trong và ngoài nước... 

ĐHĐN chú trọng không ngừng gia tăng công bố khoa học quốc tế có chỉ số trong hệ thống ISI, SCOPUS với nhiều kết quả nghiên cứu mới, có giá trị; Nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN; Phát hành đều đặn các ấn phẩm: Bản tin định kỳ “Kết nối và Phát triển” (Newsletter UD), Bản tin Học liệu số, Báo cáo thường niên (Annual Report UD)...

Webometrics đưa ra kết quả xếp hạng dựa trên các thông số của trang web

Trang thông tin điện tử của ĐHĐN (www.udn.vn) được cải tiến theo hình thức web portal kết nối liên thông với các website của các trường ĐH thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc với giao diện thân thiện; thông tin, hình ảnh luôn được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ yêu cầu truyền thông nội bộ, đối ngoại và gắn kết với cộng đồng.

Webometrics là hệ thống xếp hạng các trường dựa trên chỉ số tổng hợp gồm các tiêu chí khối lượng nội dung web, số lượt xem và độ ảnh hưởng đến các ấn phẩm bên ngoài (trích dẫn của website); được cập nhật định kỳ mỗi năm hai lần (tháng 1 và tháng 7).

Webometrics đưa ra kết quả xếp hạng các trường ĐH trên thế giới dựa trên các thông số của trang web của các cơ sở giáo dục theo 03 tiêu chí:

Webometrics khuyến khích công bố, trích dẫn các kết quả nghiên cứu khoa học

Visibility (hay Impact): Chỉ số về số lượng đường liên kết trỏ tới website của trường đại học. Dữ liệu lấy từ Ahref và Majestic. Đây là chỉ số đánh giá mức độ ảnh hưởng của hệ thống website của trường đại học. Trọng số: 50%. 

Excellence (hay Scholar): Chỉ số xếp hạng lượng bài báo của nhà trường trong nhóm 10% bài báo được trích dẫn nhiều nhất thuộc 26 nhóm lĩnh vực chuyên môn trong cơ sở dữ liệu Scopus. Dữ liệu lấy từ CSDL Scopus. Đây là chỉ số đánh giá chất lượng các công trình nghiên cứu đỉnh cao của trường đại học. Trọng số: 40%.

Openness (hay Transparency): Chỉ số về lượng trích dẫn của 210 nhà khoa học hàng đầu của cơ sở giáo dục đại học có hồ sơ trên Google Scholar (không tính số trích dẫn của 10 nhà khoa học có trích dẫn cao nhất). Dữ liệu lấy từ Google Scholar. Đây là chỉ số liên quan đến mức độ lan toả về học thuật của trường đại học. Trọng số: 10%.

Khẳng định uy tín, chất lượng quốc tế của ĐHĐN ngày càng hội nhập sâu rộng với giáo dục ĐH khu vực và thế giới 

Webometrics đề cao việc hỗ trợ các sáng kiến về Tiếp cận Mở (Open Access initiatives) nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các thông tin về nghiên cứu khoa học và tài liệu học thuật xuất bản dưới dạng điện tử. 

BXH Webometrics khuyến khích cải thiện tần suất hiện diện của các trường ĐH, viện nghiên cứu trên website và thúc đẩy việc công bố, trích dẫn các kết quả nghiên cứu khoa học của các trường ĐH trên thế giới.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
95 Rate this article:
No rating