LIÊN KẾT KHÁC

Đại học Đà Nẵng tổ chức Khóa Tập huấn đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT

Sáng ngày 20/9/2018, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã khai mạc “Khóa tập huấn đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT” của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên và chuyên viên thuộc cơ quan ĐHĐN và các cơ sở giáo dục đại học thành viên (CSGDĐHTV), đơn vị trực thuộc (ĐVTT).


  Toàn cảnh Khóa tập huấn tại ĐHĐN sáng 20/9/2018

Đến dự Khóa tập huấn có PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng - Phó Giám đốc ĐHĐN; PGS.TS. Đinh Thành Việt - Trưởng ban Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN đồng thời cũng là báo cáo viên của Chương trình; PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên và PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN; PGS.TS. Nguyễn Văn Long- Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN và TS. Hoàng Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN. Khóa tập huấn lần này được chủ trì bởi Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN thu hút sự tham gia của hơn 100 cán bộ chủ chốt là lãnh đạo các văn phòng, ban chức năng, trung tâm trực thuộc cơ quan ĐHĐN và đại diện Ban giám hiệu, lãnh đạo và chuyên viên thuộc các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc các CSGDĐHTV, ĐVTT.

PGS.TS. Đinh Thành Việt, Trưởng ban Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN báo cáo, hướng dẫn nội dung Thông tư 12/2017/TT- BGDĐT

Ngày 19/5/2017, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 12/2017/TT- BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học dựa trên cơ sở Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của mạng lưới các trường ĐH khu vực Đông Nam Á (AUN-QA). Với 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí, Thông tư 12/2017/TT- BGDĐT yêu cầu mỗi cơ sở giáo dục đại học phải đảm bảo chất lượng ở cả 04 góc độ về tính chiến lược, tính hệ thống, đảm bảo chất lượng theo các chức năng và kết quả hoạt động đảm bảo chất lượng. Khác với cách đánh giá "Đạt/không đạt" trước đây, Bộ tiêu chuẩn mới được đánh giá theo thang 07 mức. Quy trình kiểm định vẫn được tiến hành qua 04 bước: Tự đánh giá - Đánh giá ngoài - Thẩm định kết quả đánh giá - Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Mục tiêu của Khóa tập huấn nhằm làm rõ để áp dụng đúng nội dung, tinh thần của Thông tư 12/2017/TT- BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Đây là cơ hội để các cơ sở giáo dục đại học nước nhà dần tiếp cận tiêu chuẩn chất lượng quốc tế trong khu vực ASEAN, do đó, Khóa tập huấn lần này có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết để các CSGDĐHTV, ĐVTT của ĐHĐN nắm vững, áp dụng xây dựng và hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của nhà trường, tạo tiền đề cho những đợt kiểm định đánh giá ngoài tiếp theo. Đây cũng là cơ sở, tiền đề để các trường, đơn vị trong toàn ĐHĐN hình thành và thực thi “văn hóa chất lượng” trong mọi lĩnh vực công tác của nhà trường góp phần nâng cao chất lượng và “trách nhiệm xã hội”, là điều kiện để có thể triển khai thành công lộ trình ”tự chủ đại học” trong giai đoạn phát triển mới.

Các học viên tham gia thảo luận tại hội trường

Theo chương trình của toàn khóa, các thành viên tham dự sẽ được báo cáo viên của Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN hướng dẫn, phân tích làm rõ nội hàm và mục tiêu của 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT, giới thiệu và hướng dẫn chu trình cải tiến liên tục PDCA (Plan-Do-Check Act) và các nguyên tắc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; Bên cạnh việc trao đổi tương tác tiếp thu làm rõ các nội dung của Thông tư  12, các thành viên tham dự được hướng dẫn và trực tiếp áp dụng cách thức chuẩn bị, thu thập, minh chứng và phân tích nội hàm tiêu chí trên cơ sở mốc chuẩn; thực hành viết báo cáo tự đánh giá để có thể đáp ứng các yêu cầu của Thông tư... Thông qua các hoạt động tại khóa học còn là dịp để các cán bộ chủ chốt của ĐHĐN và các CSGDĐHTV, ĐVTT trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn để đưa ra phương cách vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và đơn vị.

 Các học viên thực hành làm việc nhóm

Kết thúc khóa tập huấn, Ban tổ chức đánh giá “chuẩn đầu ra” theo mục tiêu của chương trình, cấp chứng nhận cho các thành viên tham dự và đạt kết quả tốt. Đến dự và trao chứng nhận Khóa tập huấn cho các học viên có PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc ĐHĐN. Trong nhiều năm qua, ĐHĐN rất quan tâm chú trọng, đầu tư đẩy mạnh công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, coi đây là “yếu tố sống còn” để nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm với người học, các bên liên quan và cộng đồng xã hội góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nhất là trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc ĐHĐN trao chứng nhận cho các học viên hoàn thành Khóa tập huấn

ĐHĐN là đại học vùng đầu tiên trong cả nước có 100% các trường ĐH thành viên (Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế và Trường ĐH Ngoại ngữ) đã được kiểm định và công nhận đạt chất lượng cơ sở giáo dục quốc gia theo bộ tiêu chuẩn trên cơ sở văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/03/2014 của Bộ GD&ĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học (gồm 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí). Đặc biệt, Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN vinh dự thuộc top bốn trường ĐH đầu tiên của Việt Nam được kiểm định và công nhận đạt chuẩn chất lượng theo bộ tiêu chuẩn Châu âu HCERES (Cộng hòa Pháp) giai đoạn 2017-2022.

 Trường ĐH Bách khoa -ĐHĐN vinh dự thuộc top 04 trường ĐH đầu tiên của Việt Nam được kiểm định và công nhận đạt chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn Châu Âu (HCERES)

Ban Đảm bảo chất lượng ĐHĐN trong thời qua luôn là đơn vị đầu mối tham mưu, chủ trì triển khai tổ chức nhiều khóa tập huấn có quy mô quốc gia và quốc tế. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức sâu rộng và kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo đến chuyên viên các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc từ các CSGD ĐHTV, ĐVTT của ĐHĐN mà còn  góp phần khẳng định vai trò, vị trí ”dẫn dắt”, tiên phong của ĐHĐN - một trong ba trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của cả nước trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục, truyền cảm hứng và chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy các cơ sở giáo dục đại học ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên cũng như toàn quốc tham gia vào tiến trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đại học nước nhà hội nhập và cạnh tranh tích cực trên bản đồ xếp hạng đại học khu vực và thế giới.

 

Print
239 Rate this article:
No rating